Magyar Sion 2013/2.

Nyomtatás

Magyar Sion 2013/2.

Tartalom

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A kamat megítélése a kánonjogi forrásokban és irodalomban a 13. századig

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században                                   

HEGEDŰS ANDRÁS
Pio atya látogatása a bebörtönzött Mindszenty bíborosnál                                                      

BEKE MARGIT
Egy egyházi címer születése. Megfontolások egy bíboros-prímási címer kapcsán                    

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar-szlovák jegyzetek
Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra II.                 

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött
Szűz Mária-ábrázolású templomi zászlók III.                                                             

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion