Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Google+

Főmenü

 

Eucharisztikus Tudományos Konferencia2018. november 27-29.


NEK

Képek megtekintése - Képek letöltése;

November 27., kedd

Hanganyag 01:
15.00 Köszöntő (Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek)
15.15 Előadás 1.
Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi: A mai széder este és annak liturgikus kapcsolata
16.00 Kávészünet

Hanganyag 02:
16.30 Előadás 2.
Dr. Verő Tamás budai főrabbi: A zsidó családi liturgia a széder estén kívül (étkezések, asztali áldások, imák)
17.15 Szünet

Hanganyag 03:
17.45 Kerekasztal-beszélgetés / Kérdezz-felelek
18.30 Vacsora
20.30 Vesperás
20.45 Szentségimádás

November 28., szerda
7.30 Reggeli
9.00 Napközi imaóra

Hanganyag 04:
9.15 Köszöntő, programismertető
9.30 Előadás 3.
Fr. Michael Zheltov: Eucharisztia az orosz ortodox egyház lelkipásztori és liturgikus gyakorlatában
előadás nyelve: angol
10.00 Előadás 4.
Prof. Dr. Nicolae Preda diakónus-lektor: A szent liturgia és az Eucharisztia gyakorlata a román ortodox egyházban (Eucharisztiában használt kenyér)
előadás nyelve: olasz
10.30 Kávészünet

Hanganyag 05 eredeti - Hanganyag 05 tolmács:
11.00 Előadás 5.
Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte: Az Eucharisztia a bizánci teológiában;
az eucharisztia tiszteletének liturgikus megjelenése a bizánci liturgiában
előadás nyelve: angol
11.30 Előadás 6.
Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita: Az Eucharisztia tisztelete a magyar görögkatolikus egyház gyakorlatában
12.00 Szünet
12.30 Ebéd

Hanganyag 06:
14.30 Előadás 7.
Dr. h.c. Szebik Imre ny. püspök: Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlata
15.00 Előadás 8.
Dr. Fekete Károly püspök: Az úrvacsora értéke és jelentősége a református teológiában
15.30 Kávészünet

Hanganyag 07:
16.00 Kerekasztal-beszélgetés a mai magyar előadókkal
16.40 Szünet
17.15 Szentmise
Főcelebráns és prédikátor: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek 18.45 Vacsora borkóstolóval
20.45 Vesperás
21.00 Csendes szentségimádás / gyónási lehetőség / kötetlen beszélgetés


November 29., csütörtök
7.30 Reggeli
9.00 Szentmise
Főcelebráns: Michael August Blume Nuncius úr
Prédikátor: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
10.00 Kávészünet

Hanganyag 08:
10.45 Előadás 9.
Dr. Kajtár Edvárd a Liturgikus Intézet irodaigazgatója, plébános:
Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban és az áldoztatás liturgiájának alakulása az első századoktól napjainkig
11.30 Kávészünet

Hanganyag 09:
11.45 Előadás 10.
Dr. Németh Norbert a Pápai Magyar Intézet rektora: Az Eucharisztia mint szent emlékezés (az utolsó vacsorára) és az Eucharisztia: Krisztus keresztáldozatának jelenvalóvá téltele a szentmisében
12.30 Szünet
12.45 Ebéd

Hanganyag 10:
14.15 Előadás 11.
Dr. Fábry Kornél NEK főtitkár: A szentáldozás kegyelmi hatásai: találkozás és közösség Krisztussal és az egyház tagjaival
14.45 Előadás 12.
Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó, teológiai tanár:
Az Eucharisztia őrzése és imádásának történelmi alakulása
15.15 Kávészünet

Hanganyag 11:
15.45 Előadás 13.
Dr. Versegi Beáta Mária: Az eucharisztikus mozgalmak a Vatikáni Zsinat után
16.15 Előadás 14.
Dr. habil. Fejérdy András, a PPKE BTK egyetemi docense:
Az eucharisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma
17.00 Zárszó

További anyagok hamarosan!

2017-es NEK rendezvények