Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Főmenü

Hírek

Aktuális hírek - Archívum: 2017-2016 - 2015 - 2014 - 2013-2012 - 2011-2007

Archívum 2011-2007

EPP Group - 14. VALLÁSOK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD KONFERENCIA2011. 11.09-11

Nyilatkozat elfogadásával zárult az Európai Parlament jobbközép néppárti frakciója által Esztergomban megrendezett 14. Vallások Közötti Párbeszéd konferencia. A találkozó résztvevői egyetértettek: elengedhetetlen az emberek vallási és kulturális identitásának megerősítése és a személyes felelősség kérdésének újraértelmezése. A tanácskozás zárónapján az egyházak és a politika előtt álló kihívások és együttműködés kérdései voltak napirenden, amely során Gál Kinga és Gyürk András fideszes európai parlamenti képviselő is felszólalt. Gyürk András kijelentette: a válság leküzdésének elengedhetetlen feltétele, hogy megerősítsük identitásunkat és közösségeinket, valamint élővé tegyük hagyományainkat.

A mai tanácskozás során Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő a döntéshozók, az egyházak és a civil társadalom

együttműködésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A néppárti politikus beszédében kiemelte: "A mi generációnk számára még egyértelmű volt, hogy mi a jó és mi a rossz, mára azonbanaz értékek relatívvá váltak, s gyermekeink generációja számára már nagy az elbizonytalanodás. Fogódzókra van szükségünk, nekünk, néppárti politikusoknak pedig az egyházzal és a civil társadalommal együtt kötelességünk ezeket a fogódzókat biztosítani". Gál Kinga szerint erre kiváló példa Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes valamint Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mindennapi tevékenysége, amely megtölti a plébániákat élettel. Az ő példájuk mutatja, hogyan kell nyitnia az egyháznak a fiatalok felé. A néppárti politikus beszédében rámutatott: ki kell állnunk olyan hagyományos értékek mellett, mint a család, a hit, az egymás iránti felelősség és tisztelet.

Gyürk András, a magyar néppárti delegáció vezetője záróbeszédében kijelentette: a gazdasági pénzügyi krízis mélyén értékválság húzódik meg, ezért nem elégséges a problémák felszíni kezelése. Szükség van pénzügyi intézkedésekre, de ennél mélyebbre is kell ásni. Gyürk András szerint a jelenlegi válság sikeres kezelésében elengedhetetlen, hogy megerősítsük identitásunkat és közösségeinket, élővé tegyük hagyományinkat, hiszen csak így válhatunk erősebbé a válság utáni időszakban. Ebben a munkában az egyházak megkerülhetetlen szövetségest jelentenek. A Fidesz EP-delegációjának vezetője kijelentette: a kereszténydemokrata politikának támaszkodnia kell az egyházak által közvetített értékekre és az egyházi közösségekben megjelenő társadalmi erőre.

Az esemény végén záródokumentum elfogadására került sor. Az ún. Esztergomi Nyilatkozat olyan értékek újraértelmezésére szólít fel, mint az emberi méltóság; családi élet; szolidaritás vagy a környezet védelme. A dokumentum szerint elengedhetetlen az emberek vallási és kulturális identitásának megerősítése, megújítása, s kiemeli a család és szociális biztonság támogatásának fontosságát. A nyilatkozat felhív a személyes felelősség szerepének átértelmezésére, s rámutat, hogy szükséges korunk társadalmának életmódját felülvizsgálni.

A kétnapos konferencia résztvevői egyetértettek: a gazdasági válság kiváltó okai kétrétűek. Egyrészről a piacgazdaság nem fektet kellő hangsúlyt a szociális és környezeti kérdésekre, másrészről az intézményeknek nincsenek meg a szükséges eszközei, hogy megfelelően reagáljanak a globalizáció kihívásaira. A túlzott fogyasztás, a környezet pusztulása és a lassú gazdasági növekedés társadalmi katasztrófával végződhet, áthárítva a gazdasági és ökológiai terheket a következő generációkra és a szegényekre.

Háttér: Magyarország ezeréves egyházi központjában több mint száz résztvevő: az ortodox, a katolikus, a protestáns egyházak és a zsidó közösség vezetői; jobbközép néppárti európai parlamenti képviselők; valamint Magyarország illetve a környező országok magas szintű tisztviselői – többek között Semjén Zsolt magyar és Jan Figel' szlovák miniszterelnök-helyettes – vettek részt.

Az idei Vallások Közötti Párbeszéd konferencia az egyházak és a vallások szerepét vitatta meg a Duna-régióban. A tegnapi szekcióülések témái között a vallás szerepe, egyház és állam valamint a vallás és média kapcsolata továbbá a vallásnak a gazdasági válság során betöltött szerepe álltak. A mai panelbeszélgetésen az egyházak és a politika előtt álló kihívások és együttműködés kérdései voltak napirenden.

Az elmúlt két évtizedben az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportja egyértelmű tanúbizonyságát tette annak, hogy elkötelezett az egyházakkal és egyházi szervezetekkel folytatott együttműködésre. Az esztergomi találkozó az Európai Néppárt (EPP) politikai családjához és tágabb értelemben az egész európai társadalomhoz intézett üzenete azt hangsúlyozza, hogy az egyházi vezetőkkel való együttműködés erősíti és támogatja az európai politikusok és döntéshozók erőfeszítéseit a válság kezelésében és a jövőbeli politikai stratégiák kidolgozásában.

Forrás: fidesz-eu.hu

Boldog II. János Pál, Kelet-Európa nagykövete2011. 11.07

Juliusz Słowacki: A szláv pápa (részlet)

„Viszályok dúlnak – Isten a nagy harangot
most megkondítja,
a trónushoz egy szláv pápának immáron
szabad az útja.
…Sok erő kell, hogy e Felkent a világot
felrázza végre…
hát közeleg, íme – a Szláv Pápa, látod,
a nép testvére.”

(Zsille Gábor fordítása)

Az esztergomi prímási negyed ismét fejet hajt Boldog II. János Pál pápa emléke előtt

A szentatyára emlékezve elsőként a „Totus Tuus – Egészen a Tiéd” II. János Pál pápa emlékvonatot fogadta Esztergom és a prímási negyed 2011 szeptemberében. A lengyel vallási és vasúti különlegesség, egyfajta guruló katolikus emlékhely a boldoggá avatott II. János Pál pápának állít emléket. A vonattal érkező zarándokok számára a bazilikai szentmisét követően bemutattuk a Szent Adalbert Központot, majd vendégül láttuk őket a Prímás Pincében.
Novemberben az „utazó pápa” tematikát folytatva a szentatyát, mint Kelet-Európa nagykövetét mutatjuk be, Piotr Jantos és Szirányi Imre válogatott fényképein keresztül. A krakkói fotóművész, Piotr Jantos saját maga állította össze a portréfotó-sorozatot, ezt kiegészítik magyar fotográfus kollégájának képei, amelyet az egyházfő hazai látogatásai alkalmával készített.
A kiállításon szemelvényeket és életképeket láthatunk a szentatya életútjáról, munkásságáról és szerepéről a kelet-közép-európai kommunista diktatúrák összeomlásában. A fotósorozat időrendet követ: Karol Wojtyła plébánosi, majd püspöki, érseki, bíborosi éveiről, illetőleg a pápasága idejéről készített felvételek láthatók. A fényképek is tanúskodnak II. János Pál meghatározó szerepéről a kereszténység és a XX. század történelmében.
A boldoggá avatott pápát karizmatikus egyházi vezetőként idézi meg a fotósorozat, de a hangsúlyt elsősorban emberi arcára helyezi, tekintetében ott látható az egész ember. Ez avatja a fotókat maradandó emlékekké; dokumentálja, miként teremtett összhangot a vallások és a nagyhatalmak közötti párbeszédben, spirituális erejével újra vonzóvá téve az evangéliumot.
Az egyik képen Karol Wojtyła, a fiatalember kajakban evez, fején kendővel a napszúrás ellen; egy másikon az erdőben, viaszos vászonnal letakart asztalnál ül, és a táborozókkal eszik. Ebből az egyszerű, közvetlen, néha kalandos lelkületből pápasága idején is sokat megőrzött, zavarba hozva ezzel a rangokhoz és külsőségekhez ragaszkodókat.
A tárlat megnyitója november 7-én (hétfőn), 17.30-kor lesz a Szent Adalbert Központban, ahol Illés Pál Attila történész, polonista mellett Zsille Gábor költő, műfordító, az Új Ember hetilap szerkesztője emlékezik meg a szentatya nagyságáról, történelmi jelentőségéről és az ifjúságra gyakorolt, a katolikus egyház megújulását is nagyban elősegítő hatásáról.

További információ:
Hausenblasz Dóra, telefon: +3620/4966435

MEGHÍVÓ megtekintése!

Szakrális Művészetek Hete fesztivál2011. 09. 17-25

A Szakrális Művészetek Hete szeptember 17. és 25. között immár ötödik alkalommal került megrendezésre.  Idén az esztergomi prímási negyed is több programmal csatlakozott, amelyek mindegyike a művészetek nyelvén igyekezett kifejezni a mindennapi, evilági életen túlmutató szakralitás jelenvalóságát világunkban.

Idén az Ars Sacra Alapítvány segítségével a 2006-ban alakult Pozsonyi Magyar Galéria hozta el alkotásait a Szent Adalbert Központba, mely művekkel az alkotók István király emléke előtt tisztelegnek.
A Pozsonyi Magyar Galéria művészeti vezetését végző Pozsonyi Műtermek Szabad Művészeti Társulás hozta el hozzánk Szent István Pozsonyban c. gyűjteményes tárlatát, amellyel Nagy Királyunk emlékét hűen őrzik és tiszteletét terjesztik szerte a Kárpát –medencében.

A kiállítást az alkotóközösség két tagja nyitotta meg; a kiállítás kurátora Kalita Gábor a Pozsonyi Magyar Galéria Művészeti Vezetője, és Schrantz György a Pozsonyi Műtermek Szabad Művészeti Társulás alelnöke. 1998-as megalakulásuk célja az volt, hogy Pozsonyban, a koronázó városban is létezzen, dolgozzon egy magyar nemzetiségi képzőművészeti csoportosulás.
Az október 20-ig itt látható hommage kiállítás egy olyan fontos Szent Istváni üzenet hordozója, amely ma is időszerű, mely mind a múltunkról és így a jövőnkről is szól, hiszen Szent István királyunknak óriási érdeme van abban, hogy Európa ma sok nemzet közös hazája.

A kiállításmegnyitót követően a Hittudományi Főiskola Könyvtárában a Kecskés Együttes előadásában régi szakrális énekek csendültek fel „Őseink buzgósága” címmel.

Szeptember 24-én szombaton Ferencz Éva énekművész adott hangversenyt: Eleink énekei, imádságai a Magyarok Nagyasszonyához. A hangverseny előtt 18 órakor Kontsek Ildikó művészettörténész, a Keresztény Múzeum  igazgatója kísérte körbe az érdeklődőket a Szent Adalbert Központban és tartott előadást a lelkiségi központ épületéről.

II. János Pál pápa emlékszerelvénye szent helyre érkezett2011. 09. 17.

További képek!A pápavonat érkezésének díszvendégei és a zarándokok, helyi hívek előbb az esztergomi bazilikában szentmisén vettek részt, amit Németh János kanonok plébános celebrált, s szentbeszédében elsősorban a világutazó pápa magyarbarátságát és egyetemes szeretetét hangsúlyozta.
A szertartás után a város új különlegessége, az egy éve átadott Prímás Pince várta a vándorokat. A protokoll a szomszédos Ószemináriumba, mai nevén Szent Adalbert Központba tartott. Itt két államtitkár, a szlovákiai Érsek Árpád (közlekedési, építésügyi és regionális fejlesztési minisztérium, Pozsony és Völner Pál (nemzeti fejlesztési minisztérium, Budapest) jelenlétében különleges ajándékozás következett.

További képek! A sajnálatos balesetet szenvedett, de az utazást még így is vállaló, tolószékes Pavel Kravec, a Szlovák Nemzeti Vasút vezérigazgatója Alexandriai Szent Katalin, az utazók és a vasutasok védőszentje szobrát nyújtotta át Mosóczi Lászlónak, a Magyar Államvasutak vezérigazgató-helyettesének. Mindketten hangsúlyozták, hogy a gesztus nem magától való, inkább figyelemreméltó, hiszen a két népet egyre inkább a barátság, az együttműködés szálai kötik össze, a Duna közvetítő folyam és nem elválasztó földrajzi határ ma már közöttünk. Völner Pál államtitkár beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire példás a két vasúttársaság együttműködése, szlovákiai partnere ennek fejlesztését szorgalmazta, kiemelve a vonatközlekedés környezetbarát jellegét.

 Teresa Kobel, a vonat csinos parancsnoka napi élményeiről szólt, valamint a partnerországok kitüntető figyelmét dicsérte, ahogyan a szerelvényt és munkatársait fogadták.

Boldog II. János Pál
A néhai szentatya Karol Vojtyla Wadowice városában született 1920. május 18-án, meghalt Rómában 2005. április 2-án. A katolikus egyház feje 1978-tól haláláig. 264. volt az egyházfők sorában, 455 év óta az első nem olasz, és az összes addigi pápa között a legelső szláv.
Pápasága idején több mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint az összes addigi pápa. A világsajtó hamar elkeresztelte - utazó pápá -nak. II. János Pál pápa kétszer tett látogatást Magyarországon: 1991. augusztus 16. és 20. között, ekkor első útja Esztergomba vezetett, majd a főváros után Debrecen és Pécs következett. 1996. szeptember 6. és 7 között elsősorban a pannonhalmi cél volt a meghatározó.

Forrás: www.kemma.hu

Szent Adalbert Hotel ***2011. 08. 01.

Az EU Hotelstars besorolási rendszere alapján a Szent Adalbert Hotel elnyerte a 3 * kategóriát!

További információk a hotelről.

 

 

 

 

Uniós cél a belvízi hajózás fejlesztése2011. 04.07.

EU

A magyar EU-elnökség magas szintű konferenciát rendezett a belvízi hajózás gazdaságba való megfelelő integrálásáról, a NAIADES program jövőjére és finanszírozására vonatkozó alapelvek meghatározásáról 2011. április 7-én, Esztergomban. A tagállamok és az iparág képviselői a cselekvési programot meghatározó elemekről folytattak eszmecserét az intézkedések folytonosságának biztosítása, a program lendületének megtartása érdekében. A résztvevők a konferencia zárásaként következtetéseket fogadtak el az elhangzottak alapján. Közlemény

Forrás: www.kormany.hu

Az első zarándokléptek a Magyar Camino-n2011. 03. 31.

További képek


 

Esztergomból indultak a lelki vándorok

Dr. Székely János püspök áldásával az esztergomi Szent Adalbert Központtól elindultak az első magyar hivatalos zarándokok ma délelőtt Máriagyűd irányába, ahová terveik szerint április 14-én érkeznek majd meg.  A Magyar Zarándokút Egyesület által létrehozott Magyarországot átszelő zarándokút valójában „a magyar El Camino”, ezáltal már itthon is lehetővé vált a teljes lelki és szellemi belső megújulást eredményező zarándoklat bármely honfitársunk számára éppúgy, mint a hazánkba látogató külföldiek számára.


A Magyar Zarándokút ünnepélyes megnyitásán részt vett Horváth Endre turisztikáért felelős helyettes államtitkár, dr. Székely János püspök atya, Tétényi Éva Esztergom város polgármester asszonya,           dr. Pokorni Zoltán Budapest XII. kerület polgármestere, Rumi Imre a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke és Meszleny László, a zarándokút indulóállomásaként is szolgáló esztergomi Szent Adalbert Központ igazgatója.

„A zarándoklat áldozatvállalás, amely előre nem ismert hatás kedvéért történik” – mondta köszöntőjében Rumi Imre elnök, aki ma zarándokként társaival szintén elindult az úton. A Magyar Zarándokút Egyesület elnöke és tagjai hosszas előkészítő munkát követően immáron 26 önkormányzatot tudhatnak a magyar zarándokút aktív támogatói között, valamint számos szálláshelyet és étkezési lehetőséget biztosító szolgáltatót, akik rendelkezésükre álló eszközzel segítik a zarándokokat az úton, amelyet gyalogosan, vagy kerékpárral tehetnek meg.

Rumi Imre elmondta, hogy a Magyar Zarándokút Egyesület azzal a fő céllal alakult, hogy létrehozzanak, a spanyolországi El Camino-hoz hasonló, hálózati jelleggel, folyamatosan működő, hazai kulturális hagyományokon alapuló Magyar Zarándokutat. Egyértelművé vált számunkra, hogy hazánkban is minden feltétel adott egy hasonló Út kialakításához és működéséhez, ezért összefogást szervezünk az érintett önkormányzatok, az egyházi személyek és szervezetek, valamint a civilek között.

 „Minden elképzelésünket felülmúlta az összefogás, amely a magyar zarándokút ügyét segítette” – tette hozzá Rumi Imre, a zarándoklatnak keretet adó infrastruktúra nélkül nem jöhetett volna létre a magyar zarándokút. Ezen infrastruktúrához csatlakozott az esztergomi Szent Adalbert Központ is, amely mától mindenki számára elérhető hivatalos zarándokszállási lehetőséggel várja a zarándokokat. A zarándokút útvonalán érintett önkormányzatok csatlakozásával az állam is támogatja a zarándok-kérdést, e gondolatiságot Horváth Endre helyettes államtitkár is megerősítette. A helyettes államtitkár hozzátette – „Ma a világon minden negyedik ember vallási, vagy spirituális okból kel útra, összességében elmondható, hogy az utóbbi 25 évben megszázszorozódott a zarándokok száma világszerte. Magyarországon azonban egyelőre a szervezett utak 5-6 százaléka vallási indíttatású.” A zarándokok útjuk során a helyi szakrális, történelmi és kulturális értékekkel, hagyományokkal, vagy akár gasztronómiával érdeklődésük szerint megismerkedhetnek – kivételes bemutatkozási lehetőség a zarándok vendégek fogadása a helyi szolgáltatóknak, továbbá megalapozza az emberi találkozások révén létrejövő új barátságokat, közössé váló történeteket.

Dr. Székely János püspök atya példabeszédében a zarándoklatot belső utazásként fogalmazta meg, „vannak olyan utak, amelyeket csak személyesen lehet megtenni.”  A püspök atya nemzetet az emberi testhez hasonlította, melynek eltömődött erei megnyílhatnak a zarándoklatok segítségével, újraindítva ezáltal a „vérkeringést” a Teremtő felé.

Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a céltalanságot, kiábrándultságot, egyre nagyobb a stresszben és letargiában élők száma. Szinte mindenki keres valamit (saját utat, életcélt, hivatást, társat, boldogságot, Istent). Az Út bejárása lehetőséget ad arra, hogy szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, feledjük el a hétköznapok problémáit, kicsit távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb ahhoz, amit keresünk.

A mai első zarándok csapatot Esztergom polgármestere Tétényi Éva a város határáig, Pokorni Zoltán Budapest XII. kerületének polgármestere pedig egészen a budai Hegyvidékig gyalogosan kísérte.

A Magyar Zarándokút 2011 tavaszától, teljes hosszában, Esztergomtól Máriagyűdig szállásépületeivel és irodáival együtt szolgálja a zarándokokat. A 26 tagú Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás az érintett önkormányzatok révén 20-30 kilométeres napi szakaszokra oszthatóvá tette a zarándokutat, ha a zarándok az út teljes hosszát teljesíti, akkor kb. 17-22 nap alatt teszi meg a 420 kilométeres utat. Lehetőség van arra is, hogy a zarándoklatot részben, vagy időben megszakítva több szakaszban tegyék meg a zarándokok. Ebben segít a névre szóló zarándokútlevél, amelybe a szolgáltatók pecsétjeit gyűjthetik a zarándokok, követhetővé téve, hogy részben, vagy egészben teljesítik-e a Magyar Camino kilométereit.

Az út szervezőinek várakozása szerint az Út alapja lehet a Czestochowa – Medugorje között tervezett nemzetközi zarándokútnak. 
A Magyar Zarándokút Egyesület örömmel várja további önkormányzatok és szolgáltatók jelentkezését a zarándokút mentén és környezetében.
Esztergom, 2011. március 31.

További információ:
Magyar Zarándokút Egyesület
Rumi Imre elnök, tel.: +36 30 221 7710, e-mail: rumiimre@t-online.hu
Bognár Rudolf szervező, tel.: +36 20 398 5200, e-mail: bognar@magyarzarandokut.hu
Web: www.magyarzarandokut.hu

Szent János napi boráldás az esztergomi Bazilikában 2010. 12. 27.

Borszentelő

János napja a borászok egyik legfontosabb egyházi ünnepe. Esztergomba, a Kárpát-medence kereszténységének bölcsőjébe várták a Prímás Pince munkatársai a magyar borászokat és érdeklődőket határon innen és túlról, a már hagyománnyá vált Szent János napi boráldásra.

A boráldás szertartását Dr. Paskai László bíboros, nyugalmazott prímás érsek végezte december 27-én délelőtt az esztergomi Bazilikában. Bíboros úr áldásában kitért e jeles hagyomány történetére, mely szerint már Kr. u. X. századtól vannak a borszentelésnek írásos nyomai, egy XV. századi esztergomi imakönyv pedig nevesíti is a Karácsonyt követő harmadik napi szertartást.

A borászok János-napi köszöntőjét Tiffán Zsolt villányi borász, országgyűlési képviselő mondta a prímási áldást követően. „A magyar bor több mint élelmiszer, a magyar bor a történelem része” – emelte ki Tiffán Zsolt, majd hozzátette, a magyar emberek oly csodás emocionális kötődéssel bírnak a magyar borok iránt, amelyre joggal lehetünk büszkék. „Legyünk büszkék a magyar borra, de legyünk alázattal a bor készítés során felhalmozott bölcsesség iránt, hogy meg tudjuk akadályozni a Kárpát-medencei szőlőterületek további csökkenését – ehhez kérem a Bíboros úr áldását” – mondta.

Az esztergomi Bazilika tőszomszédságában működő Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központ célja, hogy a borkultúrára, szőlőhöz és borhoz kapcsolódó hagyományok ápolásához közösségi szervező erejével járuljon hozzá, felhívva mindenkor a figyelmet a Kárpát-medence kulturális értékeire és a terített asztal kultúrájára.

Forrás: Szabó Borbála, Prímás Pince


CCEE konferencia, elindult Esztergomból a „zöld” zarándoklat 2010.09.01-05.

CCEE

A teremtésvédelem mindig a keresztény gondolkodás középpontjában állt – mondta Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelemért, valamint a vízügyekért felelős államtitkára az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezésében szeptember elsején, Esztergomból induló „zöld” zarándoklat megnyitóján, a Szent Adalbert Központban. Duarte da Cunha, a CCEE főtitkára rámutatott: a zarándoklat nem csupán kirándulás, séta, hanem olyan esemény, ami közelebb visz Istenhez. Szeptember elseje a teremtett világ emléknapja.

A teremtésvédelemért felelős európai püspökök és a püspöki konferenciák megbízottai szeptember 1-5. között „zöld” zarándoklaton vesznek részt közel ötvenen Közép-Európában, három ország, Magyarország, Szlovákia és Ausztria érintésével. A szeptember elsején délután Esztergomban indult zarándoklatot az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezi.

A zarándoklat jó lehetőség az együttgondolkodásra – mondta Erdő Péter bíboros, prímás a CCEE zöld zarándoklatának esztergomi megnyitóján, a Szent Adalbert Központban.

Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelemért, valamint a vízügyekért felelős államtitkára XVI. Benedek pápát idézte, aki szerint a lelkek megmentéséhez hozzá tartozik a teremtés megmentése is. A teremtésvédelem mindig a keresztény gondolkodás középpontjában állt – emlékeztetett az államtitkár, megemlítve Assisi Szent Ferencet. II. János Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy a válság lényegileg erkölcsi válság – tette hozzá Illés Zoltán, aki végül a kormány és a környezetvédők nevében megköszönte a püspöki karnak a teremtésvédelmi körlevelet.

Ezután Duarte da Cunha, a CCEE főtitkára ismertette a zarándoklat menetét. Mint megemlítette, az ötlet már 1999-ben megszületett. Rámutatott, hogy a zarándoklat nem csupán kirándulás, séta, hanem olyan esemény, ami közelebb visz Istenhez. Mint mondta, a zarándoklatnak lesz ökumenikus aspektusa is, mivel Ausztriában lesz más felekezetekkel közös ima, illetve protestánsok és ortodoxok is csatlakoznak hozzájuk.

Végül Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, a CCEE elnöke mutatott rá arra, hogy a zarándoklatot a hit vezérli, és missziós aspektusa is van. Isten az ő ajándékának továbbítását kéri tőlünk. A Teremtő ajándéka, a természet a kezünkben van, amit kertté kell alakítanunk és nem kizsákmányolnunk, hiszen csak így tud az emberi egész fejlődni. Amint XVI. Benedek pápa is hangsúlyozza: az embernek felelőssége van a teremtés felé. Ugyanakkor az embert elsőként az önrombolástól kell megvédeni. Előadása végén Erdő Péter arra kérte a zarándokokat, hogy Mariazellbe érve imádkozzanak a püspökökért, hiszen azoknak nincs könnyű dolguk.

Ciriaco Benavente Mateos, a spanyolországi Albacete püspöke, a zarándoklat résztvevője a Magyar Kurírnak elmondta: a hit és a környezetvédelem úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a hitnek kapcsolata van a teremtéssel, hiszen Isten teremtette a világot. „Nekünk, püspököknek érzékennyé kell tennünk egyházmegyénket, papjainkat és az egész világot erre a témára, egy ilyen fontos problémára.” A kérdésre, hogy miként lehet együttműködni azokkal a zöldmozgalmakkal, amelyek Nyugat-Európában általában nagyon materialisták és vallásellenesek, a püspök úgy válaszolt: senki ellen nem vagyunk, mindenkivel együtt kell működni, aki egy általunk is fontosnak tartott területen tevékenykedik.

Illés Zoltán a Magyar Kurírnak kifejtette: nagyon nagyra becsüli a történelmi egyházak tevékenységét, ezen belül a római katolikus egyház munkásságát a lelkek üdvözülése tekintetében. Mint hangsúlyozta, az egyháznak szociális tanításából fakadóan társadalmi szerepvállalás is van, hiszen ebben a fizikai valóságban, ezen a földgolyóbison élünk. Ma a legsúlyosabb problémák közé tartozik a természet- és környezetvédelem. Ettől és a más problémáktól való foglalkozástól egyetlen egy egyház sem tartotta távol magát. Ez nem csak a cselekvést jelenti, hanem a verbalitást is, hiszen a szavaknak is nagy ereje van, ha egy prédikációban felhívják a természeti sokszínűség megőrzésére a figyelmet, az ugyanolyan fontos, mint a cselekvés. A teremtés körülöttünk van, és a más teremtmények iránti felelősségünket az egyház is hangsúlyozza. Közkeletű tévedés a Biblia egyik mondatával kapcsolatban („hajtsátok uralmatok alá a Földet”), hogy az uralkodás azt jelenti: tönkretenni, eltaposni. Pedig, mutatott rá Illés Zoltán, ha az uralkodó, jelen esetben az ember, a teremtés koronája jól uralkodik, akkor az fenntarthatóságot jelent, lágy eszközöket, szeretet jelent, valamint elfogadást, a természeti értékek megőrzését. És jelenti a környezetszennyezéshez vezető bűnök kiküszöbölését, hiszen a természet megőrzéséért való küzdelem a bűn ellen való küzdelem. Nem véletlen, hogy a Szentatya a teremtett világ emléknapjává nyilvánította szeptember elsejét, ilyenformán csak üdvözölni tudom ennek a zarándoklatnak az időzítését is. A püspöki kar tevékenysége példamutató ezen a területen. Amit erősíteni lehetne, az az állam és az egyház szerepe a környezetvédelem területén. A környezetvédelem nem szétválasztja az embereket, hanem összeköti. El tudok képzelni közös fellépést, közös kiadványokat, rendezvényeket – mondta Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár.

A megnyitó konferencia után a zarándokok misén vettek részt a bazilikában, majd megtekintették a bazilika altemplomát. A „zöld” zarándoklat Esztergomból indul, és Pozsony érintésével a mariazelli kegyhelyig tart. E zarándoklattal azt kívánják megmutatni, hogy az egyház miként óvja a teremtett világ értékeit Európában, valamint erősíteni kívánják a nemzetek küldöttei közötti kapcsolatot, lehetőséget nyújtva a tapasztalatcserére. A zarándokok szeptember 1. és 5. között öt szakaszban elmélkednek majd a XVI. Benedek pápa idei béke világnapi üzenetéből választott témán: „Ha a békére törekszel, védd a teremtett világot”.

Forrás: Szilvay Gergely/Magyar Kurír, fotó: Mudrák Attila

A Prímás Pince újjászületése 2010.05.08.

Prímás Pince

Országos engesztelő zarándoklatot tartanak május 8-án Mindszenty József bíboros emlékére. Az ünnepi szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros mutat be, a hercegprímás földi maradványait őrző esztergomi bazilikában kezdődik 10.30-kor. A főpásztor a szentmisét követően áldja meg a Prímás Pince Projekt keretében felújított pincerendszert.

A Magyar Királyság megalakulásához, Szent István uralkodásához kötődik az egyház birtokainak, járandóságainak meghatározása. Szinte minden alapítólevélben szerepelnek szőlőterületek, a 11-13. században alapított apátságok, kolostorok pedig a korai magyar szőlő- és bortermelés tudásközpontjaivá váltak. Ennek csak egyik – bár az egyház életében a legfontosabb – oka, hogy a bor a szentmise elengedhetetlen kelléke. Ám a korai időkben egy ennél jóval hétköznapibb ösztönző tényezőt is találunk: a megbízhatatlan vízminőséget. Víz helyett ugyanis egészségügyi szempontokat követve sokszor inkább bort fogyasztottak, amit esetleg vízzel kevertek. További ok az önfenntartás, a szőlő- és bortermelés ugyanis az egyházi jövedelmek jelentős, több esetben meghatározó részévé vált.

A szerzetesrendeknek, püspöki és érseki központoknak így mindennapi feladatai közé tartozott a megfelelő bormennyiség biztosítása. A saját szőlőterületek mellett az egyház természetbeni járandóságát képezte a tized. Az adóként befolyt szőlő, must, bor tárolását, kezelését meg kellett oldani, ezért még ma is szinte minden faluban találunk „papi pincét”. A legnagyobb egyházi pincék természetesen a kolostorok, apátságok, püspöki-érseki központok alatt húzódtak meg. Ebbe a sorba illeszkedik, sőt, méretében és szépségében is egyedülállónak tekinthető az esztergomi főszékesegyház alatt rejtőzködő Prímás Pince, melynek felújítása nemrégiben fejeződött be.

A bazilika előtti tér alatti 3700 négyzetméter alapterületű pincerendszer hatalmas tereivel, méltóságteljes boltíveivel szinte templomszerű hangulatot teremt. Az építkezések 1821-ben kezdődtek. Packh János keze nyomát őrzik a különleges építészeti megoldások, melyek közül talán a legérdekesebbek a „kispince” meghökkentő dupla boltívei és a Barkóczi Alagút a maga tizenegy méteres belmagasságával. A hatalmas földalatti tér kialakításában praktikus okok játszottak közre, a „pincebirodalom” megépítésével ugyanis csökkenteni lehetett a Várhegy mesterséges felvezető rámpájának feltöltési költségeit.

Volt azonban egy másik, legalább ilyen súlyú érv is a pinceépítés mellett, mégpedig az érseki borok megfelelő kezelésére, tárolására szolgáló tér igénye. Az érseki pincékben egy 1876-os kimutatás szerint 583 hektó fehér és 80 hektó vörösbor érlelődött. Az egyházmegye területén termett ó- és újborral teli hordók melletti bortárolókban az ország legkiválóbb borai voltak megtalálhatók, de pezsgővel és a törkölypálinkával is találkozunk a nyilvántartásokban. Számos irat maradt fenn a szüret körüli munkálatokról, a pincéhez tartozó kádármesterekről, jövedelmekről. A saját birtokon termesztett, illetve a szőlőtizedből származó bor egy részét eladták, és az érsekségi alkalmazottak fizetésénél is jelentős szerepet játszott, amire még a 20. században is találunk példát.

A prímási levéltár bortári számadásai szerint a gazdasági alkalmazottak – a helyőrség, a révész, a távírdai dolgozók, cselédek – mellett az esztergomi főszékesegyház, azaz a bazilika ének- és zenekara is részesült ilyen természetbeni járadékban. 1873-ban például a bazilika karigazgatójának egy évre 11,48 hektó bort utaltak ki, egy zenész 1-4 hektót, egy énekes 1-2 hektoliter fehérbort kapott. A listák név szerint, részletesen felsorolják a művészeket, a karnagytól az orgonafújtatóig. Az iratokban a borhasználat egészen egyedi esete is előfordul, így 1876-ban a prímási számvevői hivatal részére két liter vörösbort adtak ki tinta készítésére.

Az ötvenes években a pincerendszert a megszálló szovjet csapatok használták, az Ószeminárium épületével együtt. Harckocsigarázs volt, majd raktárfunkciót töltött be. A hatvanas évek közműépítései miatt a szigetelésre szolgáló agyagréteget megbontották, így a falak elkezdtek beázni, az évszázad végére pedig tarthatatlan állapotok alakultak ki, ami már a bazilika stabilitását is veszélyeztette. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ezért szakértőkkel konzultálva felújítási tervet, pályázatot készíttetett, mely bekerült a 2007-ben induló második Nemzeti Fejlesztési Terv keretébe. Az egymilliárd forintos beruházás támogatási szerződését Erdő Péter bíboros jelenlétében 2008. augusztus 18-án írták alá a Szent Adalbert Központ fogadótermében. A munkálatok 2009 áprilisában kezdődtek meg, és nemrég értek véget.

Az esztergomi érsekség ma már mezőgazdasági tevékenységet nem folytat, így saját bortermelése sincs, ezért az érseki pincéknek új funkciót kellett keresni. A sokat látott falak között júniusban nyitja meg kapuit a Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központ. A földalatti komplexum Turisztikai Fogadóközpontja végre kulturált teret nyújt a Várhegyre érkező turistáknak és zarándokoknak, akik megismerkedhetnek Esztergom és a környék látnivalóival, a pincéből induló panorámalifttel pedig feljuthatnak a főszékesegyház előtti térre. Nem érdemes azonban nagyon sietniük ezzel, érdemes előbb bebarangolni a „kispincét”, azaz az Interaktív Borászati Kiállítást, ahol a magyar bor évszázadaival, illetve a bor és egyház kapcsolatával, a bor misztériumával ismerkedhetnek meg.

A kiállítás része többek között az 1819-ben épült, hatalmas esztergomi duplakosaras bálványprés, és egy kivételes tárgygyűjtemény, mely magában foglalja a szőlőművelés és borászat hagyományos, elsősorban 19. és 20. századi eszközeit. A Borvidékek Alagútjában aztán visszatérünk a mába, itt a történelmi borvidékek legszebb borait kóstolhatják végig az érdeklődők.

Az Erdő Péter bíboros kezdeményezésére megalakult Prímási Borrend küldetésével összhangban nemcsak a mai Magyarország, hanem az egész Kárpát-medence szőlőterületeivel, pincészeteivel is megismerkedhetünk, így a palackba zárt termésen keresztül lélekben bebarangolhatjuk a felvidéki, erdélyi, délvidéki vagy éppen burgenlandi dűlőket. A legkiválóbb tételek a Vinum Primatis megkülönböztető címkét és jelzést kapják, a liturgia borát pedig Vinum Liturgicum borcsalád miseborai adják. A zamatos borok mellé a Prímás Pince megújuló éttermében a magyar tájegységek jellegzetes ételei várják a vendégeket, teljessé téve a körutat.

Forrás: Geönczeöl Attila/Magyar Kurír

A papok önmagukat ajánlják fel – Magyar Papi Találkozó2010. 04.15.

Cantalamessa
Az oltáriszentség misztériumának lényegéről beszélt a Magyar Papi Találkozó szentmiséjén mondott prédikációjában Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka. A papság évének központi rendezvényét április 15-én tartották Esztergomban.

Mint a szónok elmondta: Krisztus áldozatának bemutatása azt jelenti, hogy a papoknak is önmagunkat kell felajánlani, hisz nemcsak arra van meghívásuk, hogy az Eucharisztiát megünnepeljék, hanem hogy eucharisztia legyenek Krisztussal. Cantalamessa egy hasonlattal élve világította meg ezt: egy elsőszülött fiú nagyon szereti az édesapját, akinek nagy ajándékot akar készíteni a születésnapjára. Mielőtt ezt átadná, megkéri a testvéreit, hogy ők is írják alá azt. Az ajándékot tehát az összes testvér ajándékaként kapja az édesapa, pedig csak egy fizette meg annak az árát. Ez történik a szentmisében is. Jézus, a legnagyobb testvér végtelenül szereti édesapját. A lehető legnagyobb ajándékot akarja adni, fiúi szeretetét, ami engedelmes a halálig. De mielőtt ezt átadja, azt kéri testvéreitől, a papoktól, ők is írják alá, és így az úgy érkezik el az atyához, mint összes testvére ajándéka.

A papság évének központi rendezvényére több mint 600 pap érkezett az ország minden részéből és határon túlról is az esztergomi Szent Adalbert Központba. Jelen volt Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius, és csaknem az egész magyar püspöki kar, valamint határon túli magyar nemzetiségű püspökök is. A találkozó közös imádsággal kezdődött, majd Erdő Péter bíboros köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután Raniero Cantalamessa tartotta meg lelkigyakorlatos elmélkedésének első részét, amely után a bazilikában közösen bemutatott szentmise következett. A délután során további elmélkedéssel és a hívek tanúságtételével folytatódott a program, amelyet a vesperás elimádkozása zárt.

Forrás: Magyar Kurír

Esztergomi Liszt Hét 20092009. 08. 07.

Esztergomi Liszt Hét 2009

Augusztus 28, péntek – 19:00

Szent Adalbert Központ, díszterem
(2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Dalest Nicholas Claptonnal (kontratenor), Gál Gabriellával (szoprán) és Gyökér Gabriellával (zongora) A helyszín befogadóképessége: kb. 160 fő

Műsor: Kialakítás alatt

Esti kérdés - konferencia2009. 04. 26.

Esti kérdés
Babits Mihály születésének 125. évfordulója alkalmából rendezték meg központunkban az Esti kérdés-konferenciát. A mű részletes, sokoldalú elemzése mellett az előadók elsőként tekinthették meg a felújított Babits Mihály Emlékházat.Habsburg Ottó a Szent Adalbert Központban2009. 04. 22.

Habsburg OttóHabsburg Ottó a város elöljáróival meglátogatta központunkat. Az épület megtekintése során a könyvtár számára dedikálta Vasari, Emilio: Dr. Otto Habsburg oder Die Leidenschaft Für Politik című könyvét.

 

Ökumenizmus és a teremtett világ védelme Európában2009. 02. 22.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) közös bizottsága az esztergomi Szent Adalbert Konferencia-központban tartotta évi rendes ülését február 19. és 22. között.

CCEE

A CEC–CCEE közös bizottsága idén a teremtett világ kérdését tekintette fő napirendi pontjának. A tagok elismerték, hogy az egyházak részéről erre a témára irányuló figyelem nem újkeletű, a teremtés megfelelő értelmezésének szükségességét az ökumenikus mozgalom már felismerte, többek között a Bázelban, Grazban és Nagyszebenben tartott ökumenikus nagygyűlések javaslatain keresztül.

A résztvevők tájékozódtak arról, hogy az egyházak Európában milyen helyzetben vannak, a saját környezetükben milyen kezdeményezésekbe fognak bele, hogy kellőképpen kiemelkedő eredményt nyújtsanak a teremtett világról szóló tanúságtételükkel, a tudósokkal és más jóakaratú emberekkel együttműködve. A bizottság nagyon hálás volt mindenért, amit az egyházak a teremtett világ kérdésével kapcsolatban tettek nemzeti vagy regionális szinten.

A találkozón beszámoló hangzott el az éghajlattal foglalkozó vallásközi csúcstalálkozóról, amelyet a svéd egyház hívott össze 2008 novemberében. A beszámoló segítségével a tanácskozók ismételten felmérték azt a lehetőséget, amelyet a környezetvédelem témája nyújt a többi világvallással való együttműködésre.

Az eszmecsere keretében a bizottság megállapította, hogy az ökológiai válság önmagában már egy mélyebb lelki válság következménye. Egyetértés övezte XVI. Benedek pápa szavait, miszerint a sivatagok azért növekednek a világban, mert a lelki sivatagok is hatalmas méretet öltenek. A bizottság reflektált a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia teremtett világgal kapcsolatban kiadott körlevelére is.

A résztvevők elfogadták, hogy emberként szükségünk van arra, hogy a teremtett világ őrzőinek és ne kihasználóinak tekintsük magunkat. A teremtett világ megóvása szorosan összefügg az igazságosság megvédésével. A CCEE-CEC tagok elismerték, hogy európaiakként szolidárisnak kell lennünk a világ szegényeivel, mert ők az elsődleges áldozatai a teremtett világgal kapcsolatos felelőtlen magatartásunknak.

A bizottság megbeszélést folytatott arról, hogy a két szervezet teret adjon arra, hogy az egyes egyházak megosszák pozitív tapasztalataikat arról, hogy miként jelenítik meg a teremtett világ kérdéskörét saját területükön. Konkrétan felvetődött, hogy az európai egyházaknak maguknak is felelősséget kell vállalniuk, hogy jól sáfárkodnak-e a teremtett világgal, különösen azzal, hogy csökkentik a környezetszennyezést.

I. Dimitriosz pátriárka húsz évvel ezelőtt egy enciklikában javasolta először, hogy Európa és az egész világ egyházai jelöljenek ki egy napot a teremtés napjának. Erre emlékezve az egyházközi bizottság szükségét érezte megerősíteni a nagyszebeni ökumenikus nagygyűlés buzdítását, hogy a szeptember 1. és október 4. közötti időszak legyen annak az ideje, amikor Istennek a teremtésben megmutatkozó jóságát szemléljük, védjük és ünnepeljük.

Végül a résztvevők megállapították, hogy az egyházaknak Európa-szerte arra kell törekedniük, hogy jó irányba befolyásolják az ENSZ Koppenhágában 2009 decemberében tartandó klímakonferenciáját.

A találkozón beszámoló hangzott el a CCEE-CEC titkárságának a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlést követő munkájáról. A nagygyűlés hivatalos jegyzőkönyvének megjelenése május végére várható. A titkárság szeretné a gyűlés küldötteinek kapcsolatát felélénkíteni, hogy a különböző felekezetek megoszthassák lelki ajándékait. Végül bemutatták a nagygyűlés honlapjának megújított változatát, amely remélhetőleg hamarosan élőben fog működni.

A CCEE és a CEC jövőbeli együttműködését illetően a bizottság a helyi és európai szintű folytatásról döntött olyan kérdésekben, amelyekben már 2008-ban egyetértés született, így például a Biblia terjesztésében és megismerésében való együttműködés, a természet védelme, a bevándorlás és a béke.

A jelenlevők tanulmányozták az európai muzulmánokkal való kapcsolatért felelős CCEE-CEC bizottság (CRME) munkáját, amelynek mandátuma múlt januárban járt le. A CRME tevékenysége látható eredményhez vezetett a Brüsszelben 2008. október 20-23. között megtartott európai keresztény–muzulmán konferencián. A konferencia témája a következő volt: Európai polgárok és hívők. Keresztények és muzulmánok mint aktív partnerek az európai társadalmakban.

Erdő PéterAz Esztergomban ülésező bizottság ugyancsak informálódott az Egyház és Társadalom CEC-bizottság, valamint az – európai intézmények időszerű kérdéseivel foglalkozó – Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa (ComECE) tevékenységeiről. Ennek keretében megvitatták a lisszaboni szerződés 17. cikkelyét, az adatvédelmet, a vasárnapnak mint pihenőnapnak a védelmét és a közelgő parlamenti választásokat. Piotr Mazurkiewicz, a ComECE főtitkára hangsúlyozta, hogy a válság légköre érezhető az Unió tagállamaiban. Intézményi válság van amiatt, hogy több országban nehézkes a lisszaboni szerződés ratifikációja; hatványozódik és minden tagállamot érint a pénzügyi válság, valamint a háttérben meghúzódik egy környezeti válság, amely ellen a Nemzetközi Klímaváltozási Konferencia is megpróbál majd tenni. A THEOBALT ökumenikus szervezet szintén bemutatót és beszámolót tartott a találkozón.

A találkozó érdemi részét követően a bizottság megköszönte Erdő Péter bíborosnak a szíves vendéglátást. A munka szívélyes baráti légkörben zajlott, közös imaalkalmak gazdagították. Február 21-én, szombaton a küldöttek megtekintették a Szent István-bazilikát, a Magyar Tudományos Akadémiát és a parlamentet, ahol a delegáltak találkoztak Harrach Péterrel, az Országgyűlés alelnökével.

A bizottság 2010. március 8. és 11. között tartja soron következő ülését, amelynek központi témája a migráció lesz.

Forrás: katolikus.hu

ICCPPC2009. 01. 24.

A Nemzetközi Katolikus Börtönpasztorációs Bizottság (International Commission of Catholic Prison Pastoral Care, ICCPPC) 2009. január 24. és 29. között tartotta világtalálkozóját az esztergomi Szent Adalbert Központban. A konferencia témája: A katolikus börtönpasztoráció ma – hogyan válaszoljunk a kihívásokra? 
ICCPPC Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a megnyitó során adta át a Szent Adalbert – kitüntetés érem fokozatát Peter Püspök osztrák bankigazgatónak, aki régóta támogatja nagylelkűen a börtönpasztoráció magyarországi munkáját. 
ICCPPCA 2007-es év hozott jelentős eseményeket az ICCPPC életében. Szeptemberben a római világtalálkozón gyűltek össze a szervezet tagjai, októberben pedig az Európai Püspöki Koferenciák Tanácsa (CCEE) plenáris ülésén vettek részt a portugáliai Fatimában. A római gyűlés nyomán született döntés három új munkacsoport létrehozásáról, melyek a lelkészi szolgálat teológiai alapjaival, a börtönpasztoráció működésének különböző jogi keretek közt való elősegítésével, illetve a börtönlelkészek a kínzások megakadályozását célzó szerepével foglalkoznak. A fatimai találkozón az európai püspöki konferenciák elnökei közül többen is az ICCPCC intenzívebb együtműködését szorgalmazták, különösen a közép- és kelet-európai országok esetében.

Székely JánosErdő Péter bíboros, a CCEE elnöke és az ICCPPC püspöki testületének tagja meghívására a szervezet Magyarországon tartja a két „reguláris” világtalálkozó közti „félidős” konferenciáját. Az esztergomi találkozón áttekintették a munkacsoportok és más ICCPPC-kezdeményezések eddigi eredményeit a Rómában megfogalmazott célkitűzések tükrében, továbbá megvitatták a megvalósítás leghatékonyabb módjait. A konferencia másik fő témája az ICCPCC az ENSZ keretein belül zajló munkája, mivel a 2010-es ENSZ világkongresszus is a bűnmegelőzéssel és a büntetés-végrehajtással foglalkozik majd. A rendezvényre a világ számos országából, többek közt Peruból és Indiából, Líbiából, Brazíliából, Olaszországból, Svédországból, Ausztriából érkeznek előadók, s a konferencia résztvevői 27.-én a váci börtönbe is ellátogattak.


Szent Adalbert Kitüntetés2009. 01. 24.

A Szent Adalbert nevét viselő főegyházmegyei kitüntetést Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek alapította 2001. december 30-án, Szent Család ünnepén. A Szent Adalbert-érem olyan világi személyiségnek adományozható, aki a főegyházmegye keretébe tartozó valamely egyházi szervezet javára magas színvonalon hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához.

 

Nyugati kánonjog és keleti egyházak2008. 08. 08.

A húsz országból érkezett összesen 150 részvevő jelenlétében 86 előadásra került sor. Az előadók között négy magyar szerepelt (Erdő Péter, Körmendy Kinga, Solymosi László és Szuromi Sz. Anzelm).

Kánonjogi Konferencia

A konferencia központi témája: „Nyugati kánonjog és keleti egyházak”. A kutatási eredményekről szóló beszámolók és előadások ezen belül hat fő témára vonatkoznak: 1) Az egyházjog forrásai és gyakorlata Gratianus (1140 előtt). 2) Gratianus Concordia Discordantium Canonum című műve és annak korabeli forrásai. 3) A klasszikus kánonjog forrásai és szerzői Gratianus után. 4) A klasszikus kánonjog elmélete és gyakorlata. 5) A nyugati egyházjog kapcsolata a keleti egyházakkal, 6) Késő-középkori és kora-újkori egyházjog.

ElőadásAz előadások alapján a középkori egyházjogi gyűjtemények keletkezéséről új, összefüggő kép rajzolódik ki. Gratianus Decretumának egyetemi oktatása ugyan egyre inkább megszilárdult, végleges szöveget feltételez, ám a gyűjtemény Bolognában elfogadott szövege fokozatos és szerteágazó fejlődés eredménye. Az egyes kéziratos példányok nem egyenes vonalú fejlődést jeleznek, tartalmuk függ a konkrét példányok használatának céljától. Más jelentős középkori művek kritikai kiadásairól, illetve a középkori Európát átfogó, egységes egyházjogi és római jogi kultúráról is naprakész, átfogó információt kaphatnak az előadások hallgatói. A folyamatban lévő kutatások nagyban hozzájárulnak Európa jog és kulturális egységének megértéséhez és előmozdításához.

Forrás: Magyar Kurír

Papi találkozó Esztergomban2008. 06. 20.

Papi találkozó

2008. június 17-én kedden Dr. Erdő Péter bíboros-prímás az egyházmegye papságának tartott előadást központunkban.

 

 

 

Felhívás2008. 06. 19.

Sajnálattal tudatjuk, hogy a 2008. június 20-ra tervezett VITÉZ JÁNOS esztergomi érsek, az Academia Istropolitana szervezője, a tudományok és művészetek pártfogója című konferencia a szervezőkön (Polgári Esztergomért Egyesület, Szent Adalbert Központ) kívül álló okok miatt később, előre láthatólag ez év őszén kerül megrendezésre.

Kérjük szíves megértésüket, s egyúttal elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségért.

PAPSZENTELÉS2008. 06. 14.

PapszentelésJúnius 14-én, szombaton délelőtt 10:30-kor Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek pappá szentelte Erdődi Ferenc, Gájer László, Kosinsky Béla, Mandalov Balázs, Monostori László, Rajk János, Rácz István és Wilheim Péter diakónusokat. Mórocz Tamást június 24-én 10:30-kor szenteli pappá Spányi Antal püspök a székesfehérvári bazilikában.

Imádkozzunk azért, hogy az újmisés papokban Krisztust lássa meg a világ és szavukra sokan eljussanak Istenhez!

DIAKÓNUSSZENTELÉS2008. 05. 17.

DiakonusszentelésMájus 17-én, szombaton délelőtt Dr. Székely János segédpüspök diakónussá szentelte Lukács Józsefet, Göndics Jánost, Kelemen Imrét és Paduraru Iuliant.

 

Osztrák-magyar püspöki találkozó Esztergomban, a Szent Adalbert Központban2008. 04. 21.

A szomszédos országok püspöki konferenciái között rendszeresek a tanácskozások. A magyar püspökök legutóbb 2006-ban Máriazellben találkoztak osztrák kollégáikkal. E látogatást viszonozzák az Osztrák Püspöki Konferencia tagjai Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek vezetésével április 22-24. között Esztergomban.

A kétoldalú megbeszélések várható témái: az új evangelizáció, az élet védelme, a vasárnap mint ünnep és pihenőidő védelme, a magyarok lelkipásztori ellátása Ausztriában, az állandó diakónusok szerepe az Egyházban.

Az osztrák és a magyar püspökök Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke vezetésével közös szentmisét mutatnak be április 23-án 11 órakor a bazilikában.

Befejeződött az Európai Keresztény-Muszlim Konferenciát előkészítő találkozó2008. 04. 19.

Április 17-től 20-ig Esztergomban tanácskozott a CCEE (Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa) és a KEK (Európai Egyházak Konferenciája) közös bizottsága, amelyen Európai Keresztény-Muszlim Konferenciát készítették elő. A találkozón muzulmán meghívottak is jelen voltak.

A konferenciára október 20-tól 23-ig kerül sor Brüsszelben, mottója: Mit jelent európai és hívő polgárnak lenni? Keresztények és muszlimok aktív partnersége az európai társadalmakban. A téma keresztény és muzulmán szempontú elemzése után a résztvevők szemináriumok során folytatnak majd eszmecserét olyan témákról, mint a vallások szerepe a világi társadalmakban, hogyan látják egymást a keresztények és a muzulmánok, hogyan segítsük elő a kölcsönös tiszteletet és megértést a nevelés által, milyen kihívások állnak a közösségeink előtt.

Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke, az esztergomi találkozó házigazdája felszólalásában egy nemrég készült szociológiai felmérés eredményére utalva kiemelte: azoknak, akik komolyan megélik vallásukat, magasabb a toleranciaszintjük és jobban tudnak párbeszédet folytatni. A Közép-Kelet-Európában megélt tapasztalatok keresztények és muzulmánok együttéléséről értékes például szolgálhatnak a nyugat-európai országok számára.

A tanácskozáson szó volt a vallási indítékkal elkövetett erőszakos cselekedetek jelenségéről, illetve arról, hogy a papokat és a lelkipásztori munkatársakat hogyan lehet felkészíteni a muzulmánoknak az európai egyházak életére is hatással lévő jelenlétére. Az erről szóló két dokumentum várhatóan 2009 elejére készül el.

A jelenlévők párbeszédet folytattak arról a nyílt levélről is, amelyet 138 muzulmán tudós és értelmiségi küldött XVI. Benedek pápának és más keresztény egyházak vezetőinek 2007 októberében. Nagy várakozással tekintenek az alakulóban lévő Katolikus-muzulmán fórum, illetve a Szentatya és a 138 muszlim tudós küldöttségének találkozása elé.

Az összejövetelen szóba került még az Európai Muszlim Charta, amelyet idén január 10-én írt alá 400 európai muzulmán szervezet és egyesület – olvasható a CCEE által kiadott sajtóközleményben.

Forrás: Magyar Kurír

Étterem2008. 03. 30.

2007. március 30-án éttermünk zárva van. Megértésüket köszönjük.

Felhívás2008. 03. 17.

Felhívjuk tisztelt vendégeink figyelmét, hogy Éttermünk március 22-től 24-ig zárva! Megértésüket köszönjük.

In Memoriam Assisi Szent Ferenc2008. 02. 12.

In Memoriam Assisi Szent FerencA Szent Adalbert Központ tisztelettel meghívja Önt 2008. február 15-én (pénteken) 16 órára, az IN MEMORIAM ASSISI SZENT FERENC című kiállítás megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
P. Tokár János OFM igazgató
Közreműködik:
az esztergomi Ferences Gimnázium kórusa.
A kiállítás megtekinthető: 2008.március 14-ig, hétköznapokon 10–16 óráig.

Letölthető meghívó >>

Püspökszentelés Esztergomban2008. 01. 07.

Püspökszentelés

Székely János rektort, az esztergomi Szent Anna-templom plébánosát Erdő Péter bíboros január 5-én püspökké szentelte az esztergomi bazilikában. Az új főpásztort XVI. Benedek pápa november 14-én nevezte ki az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé és adományozta neki a febianai címzetes püspöke címet. Jelmondata: Omnes vivunt ei — Mindenki érte él.

Székely János több teológiai, biblikus és lelkiségi írás szerzője, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Újszövetség tanszék docense, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, 2006-tól rektora, az esztergomi Szent Anna-plébánia plébánosa. 2007-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a társadalmi-oktatási-kulturális szakterület püspöki helynöke.

Forrás: katolikus.hu

Vendégváró Advent a Szent Adalbert Központnál2007. 12. 11.

Vendégváró Advent
Vendégváró Advent a Szent Adalbert Központnál — programok
(A megtekintéshez Adobe Reader szükséges!)

A Városmisszió Esztergomban2007. 09. 21.

Városmisszió Esztergomban

Szeptember 19-én, szerdán Központunkban több, mint hatszáz külföldi vendég hallgathatta meg Olofsson Placid atya, Nemeshegyi Péter atya, és Kerényi Lajos atya történeteit és gondolatait az egyházüldözés évtizedeiről. A beszélgetést Téglásy Ferenc moderálta.

Szeptember 15: Kulturális Örökség Napja2007. 09. 12.

Szeptember 15-én, szombaton 10 és 16 óra között a Kulturális Örökség Napjai program keretein belül Központunk nyílt napot tart. Idegenvezetés óránként indul; az első kezdete délelőtt 10 óra, az utolsóé 15 óra. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Az épület eredeti terveit Kühnel Pál készítette, az 1821-ben megkezdett építkezést Hild József tervei alapján 1861-65 között fejezték be.

A II. világháború után először magyar katonai kézbe került, majd orosz katonai kórházat rendeztek be az épületben. 1989-ben került vissza a Budapest-Esztergom megyei Főegyházmegyéhez. 2003-ban döntötte el a Főegyházmegye, hogy az épületet oktatási-, kulturális-, kutató- és konferencia-központtá alakítja át. Itt kapott helyet az Esztergomi Hittudományi Főiskola, az Érseki Levéltár, egy 80 ezer kötetet számláló könyvtár, valamint a Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ.

Ünnepi szentmise a Szent István-bazilikában2007. 08. 20.

Szent István ünnep

Erdő Péterrel konccelebrált többek között Bábel Balázs érsek és Juliusz Janusz apostoli nuncius. A szentmisén megjelent Sólyom László köztársasági elnök, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és a közélet több képviselője. Jelen volt a testvéregyházak képviseletében Márkus Mihály, Gáncs Péter püspökök, és Hilarion metropolita. A mostoha időjárás ellenére sokan voltak a bazilika előtti téren is.

forrás : www.magyarkurir.hu

Püspökszentelés Nagyboldogasszony napján Esztergomban2007. 08. 15.

Püspökszentelés

Az Egyház szent hagyománya szerint Jézus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. Mária elszenderedésének ünnepét Jeruzsálemben már a VI. században ünnepelték, és a VII. századtól Rómában is elterjedt. Az ünnepet Szent István király is megülte, és e napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

Ezen a napon szenteli püspökké Erdő Péter bíboros, Ternyák Csaba egri érsek és Schönberger Jenő szatmári püspök Cserháti Ferencet az esztergomi bazilikában a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében. XVI. Benedek pápa Cserháti Ferencet június 15-én nevezte ki az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé, akinek a jövőben is a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásának irányítása a feladata. A Szentatya az új püspöknek Centuria címzetes püspöke címet dományozta.

(katolikus.hu)

„A szeretet mindent legyőz” — Püspökké avatás2007. 08. 06.

Cserháti Ferenc

XVI. Benedek pápa 2007. június 15-én dr. Cserháti Ferencet, a szatmári egyházmegye papját, németországi magyar főlelkészt Centuria-i c. püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökkévé nevezte ki. Püspökké szentelése 2007. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén 10 óra 30-kor lesz az Esztergomi Bazilikában.

A Szent György Lovagrend és a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Nyári Egyeteme2007. 07. 29.

Időpont: 2007. július 29. – 2007. augusztus 4.
Az előadások és az ebéd színhelye: Szent Adalbert Központ
Telefon: +36-33-413-699, Fax: +36-33-413-493

Esztergomi Hittudományi Főiskola diplomaosztó ünnepsége2007. 06. 15.

EHF diplomaátadó

2007. június 15-én került sor a Szent Adalbert Központ Dísztermében az Esztergomi Hittudományi Főiskola diplomaosztó ünnepségére. Hat végzős hallgató vehette át diplomáját. Csernáth Zoltán László és Mojzer György főiskolai diplomát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karával kötött affiliációs szerződés alapján Horváth Zoltán, Lak Gábor, Tiboldi Gábor egyetemi diplomát vehetett át. Az ünnepség különleges eseménye volt, hogy először csendült föl a Főiskola himnusza, melynek szövegét Tóth Sándor tanár úr, József Attila-díjas költő írta, zenéjét Baróti István karnagy úr szerezte.

Érseki Papnevelő Intézet - jelentkezési határidő2007. 05. 31.

Idén június 14-ig lehet jelentkezni az Érseki Papnevelő Intézetbe. Bővebb információ a http://www.eszhf.hu oldalon a jelentkezés menüpont alatt található.

Diakónusszentelés Esztergomban2007. 05. 19.

DiakónusszentelésBíró László kalocsa–kecskeméti segédpüspök, a KPI rektora ünnepi szentmise keretében Erdődi Ferenc, Mandalov Balázs, Wilheim Péter, Györök Tibor, Gájer László és Kosinsky Béla esztergomi egyházmegyés papnövendéket, továbbá Rácz Istvánt, a katonai ordinariatus növendékét szentelte diakónussá május 19-én, szombaton 10.30-kor az esztergomi bazilikában.

Híres képek, képes hírek címmel megnyílt az MTI fotókiállítása2007. 05. 07.

mti megnyitóA megnyitón Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, és Vince Mátyás az MTI elnöke mondott beszédet. Az MTI archívumából összeállított tárlat megtekinthető: 2007. május 7 – június 17-ig, 10 - 16 óráig a Szent Adalbert Központban.

 

Szent Adalbert Nap2007. 04. 22.

Szent AdalbertÁprilis vége felé az egyház Szent Adalbert püspök és vértanú ünnepéről emlékezik meg. Egyházmegyénknek és az esztergomi bazilikának Szent Adalbert a védőszentje, valamint Központunk névadója. Székely János atya előadásában Prága püspökének életrajzát hallgathatták meg az érdeklődők.

Az Ószemináriumban járt a Ferences Gimnázium 11.B osztálya2007. 04. .

Székely JánosFrankás diákok mondták:
- Számomra az volt a legnagyobb meglepetés, hogy már készen van, és használják is. Azt hittem, még évekig eltart a felújítás. A legizgalmasabb része a könyvtár volt. Székely János atya olyasmit mondott, hogy ezt bárki használhatja. Ha ez ránk is vonatkozik, akkor szívesen töltenék ott pár szombati és vasárnapi kimenőt.
- Gyönyörűen felújították. Tetszett a fejlett technika, amit úgy tudtak kiépíteni, hogy az épület eredeti stílusát megőrizték.
- Nagyon hangulatos a kápolna. Jó volt ott énekelni.
- Akkora nagy ez az épület, hogy kíséret nélkül el is tévedtem volna benne.
- Egy óriási vár benyomását keltette számomra. Külön kiemelném a kápolnát és a csodálatos teraszt. Amikor megláttam a felújítás előtti állapotról készült képeket, nem akartam hinni a szememnek. Nagyon szépre sikerült a helyrehozatal. Örülök, hogy eljutottam ide. Szívesen bejárnám még egyszer.
- Borzasztó, hogy az oroszok mennyire lelakták az épületet. De most újra nagyon szép. A könyvtár tetszett a legjobban.
- Hogy mekkora nagy az egyik előadó terem! Majdnem 40,00 méter hosszú.
- Lenyűgöző, teljesen elképedtem odabent. Szerintem mindenkinek látnia kellene.
- Kihagyhatatlan, nagy élmény, jó volt megnézni, köszönjük a lehetőséget.

Forrás: Franka – Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Kollégium és Szakközépiskola lapja


Országos protokoll verseny - döntő2007. 03. 20.

2007 március 19 - én és 20-án került megrendezésre központunkban az országos protokoll verseny. A 15 döntős iskola diákjai a francia protokollról szerzett tudásukról adhattak tanúbizonyságot!

Nyertesek.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Katolicizmus és a lengyel ügy - konferencia2007. 03. 01.

Katolicizmus és a lengyel ügy - konferencia

Március 1-jén Oroszország, a katolicizmus és a lengyel ügy címmel nyilvános ülést tartott a Szent Adalbert Közép-európai Kutatócsoport Esztergomban. A konferenciát Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök nyitotta meg. A program keretében Andrzej Waliczki lengyel professzor, valamint Nagy Márta és Pálfalvi Lajos egyetemi docensek tartottak témához kapcsolódó előadásokat.

Megnyílt az ÉTTEREM!2007. 02. 03.

Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy március elsejétől a Papnevelde utcai oldalbejáraton keresztül minden hétköznap 12 -től 14 –óráig nyitva tart az éttermünk! Az étterem önkiszolgáló jellegű, a napi menü ára bruttó 700Ft. A heti menü megtekinthető az étterem menüpontról!

Megnyílt a SZÁLLÁS épület!2007. 02. 03.

A központhoz tartozó szállás épületünk, mely megközelíthető a Papnevelde utca felől, várja a kedves érdeklődőket. Kétszemélyes szoba ára két fő részére 9500Ft További információk!

Megnyitó2006. 09. 02.

Megnyitó

Főtisztelendő Bíboros Urak, Nuncius Úr, Érsek és Püspök Urak, mélyen tisztelt Köztársasági Elnök Úr, mindannyian kedves vendégeink!

Ötvenhárom év kényszerű szünet után a mai napon újra megnyitja kapuit az Esztergomi Ősrégi Szeminárium. Ez az esemény, amely most a szemeink előtt történik, nem pusztán emberi igyekezet, emberi akarat eredménye. Mindannyian átélhetjük ezekben a pillanatokban azt, hogy a történelem igazi főszereplője mégsem az ember. Diktatúrák jönnek és mennek, de amit Isten alkot, ami odaföntről való, az elpusztíthatatlan. A Húsvét titka jelenik meg itt újra: a gyönge Bárány győzelme, akit megöltek, de mégis él. Ami itt és most történik, nem pusztán emberi mű. A Nagyszeminárium újjászületéséről megemlékező márványtáblára az emberi szereplők, támogatók, kivitelezők után méltán áll befejezésként: Istennek legyen hála.

Ez a hatalmas épület ugyanakkor hirdeti az őseink, elődeink hitét, lelkesedését is. Most ünnepeltük meg az Esztergomi Bazilika felszentelésének 150. évfordulóját. Ámulattal csodálkoztunk rá arra, hogy a 150 éves török uralom után, a 48-as szabadságharc leverése után, a Bach korszak keserű és nehéz éveiben a magyar Egyház ezt a monumentális Bazilikát megalkotta. Akkor, amikor önálló magyar állam nem létezett, a magyar nép és az Egyház létezett, és egy ilyen hatalmas alkotással mutatta meg az életerejét.

Megnyitó

Ehhez hasonló ámulattal és csodálattal állunk ez előtt az épület előtt is, amely hirdeti az őseink hitét, az építtető prímások lelkesedését. Az épület előtt, amelyben 22 éven át Prohászka Ottokár működött, ahol papnövendékek százai, ezrei készültek a hivatásukra. Ez az örökség mindannyiunkat kötelez. Kötelez arra, hogy hasonló hittel és odaadással indítsuk most újra útjára, töltsük meg újra élettel ezt a nagyszerű épületet.

Az én tisztem pontosan az, hogy néhány szót az épület jövőjéről, jövőbeli küldetéséről szóljak. Ebben az óriási, csaknem 1000 m² együttes alapterületű épületben öt intézmény kapott helyet.

  1. Ide került a Keresztény Múzeum egyik része, ugyanis a múzeum hatalmas anyagából, amelyet Simor János esztergomi érsek és mások olyan bőkezűen megalapoztak, a püspöki palota melletti eddigi helyiségekben csak egy töredéket lehet kiállítani, az anyag nagy része a raktárakban van. Most ide, a Nagyszeminárium épületébe az újkori, főként barokk anyag fog kerülni, a hazai és az olasz, spanyol, németalföldi egyházi művészet remekeiből. A kiállítás könnyen megközelíthető a Bazilika felől az úgynevezett sóhajok hídján.

  2. A második intézmény a Prímási Levéltár. Ez a levéltár Magyarország legnagyobb egyházi levéltára, és országos szinten is a középkori anyaga az Országos Levéltár után a második legnagyobb. A mohács előtti időkből mintegy 3000 dokumentum található meg itt. Mivel az esztergomi érsek tagja volt a királyi tanácsnak, ő koronázta a királyt, ő volt Esztergom vármegye ispánja, ezért történelmünk döntő fontosságú dokumentumai találhatók meg itt. Az Esztergomi Egyházmegye területének zöme a Dunától északra terült el, és hatalmas területet, 13 vármegyét, körülbelül 2500 települést, a mai Szlovákia területének ⅔-át magába foglalta, ezért ezek a dokumentumok a Felvidék és Szlovákia történelmének is kulcsfontosságú emlékei, forrásai.

  3. A harmadik intézmény a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, amely az épületben tantermeket és tanári szobát kapott, még szorosabbra fűzve így kapcsolatát a Hittudományi Főiskolával.

  4. A negyedik intézmény a Hittudományi Főiskola. A papnövendékek oktatása így visszakerül az ősi, megszentelt falak közé. Idekerül a főiskola könyvtára, valamint a szeminárium könyvtárának egy része is. Ennek a könyvtárnak a törzsanyaga a régi Nagyszombati Jezsuita Kollégium könyvtárának egyik fele. A másik fele ennek a felbecsülhetetlen értékű könyvállománynak a Budapesti Egyetemi Könyvtár törzsanyagát képezi. A Hittudományi Főiskola együttműködésben áll a szlovákiai Rózsahegyi Katolikus Egyetemmel, amely együttműködés értelmében az itt, Esztergomban magyar nyelven végző hallgatók diplomáját Szlovákiában is elfogadják.

  5. Az ötödik intézmény pedig az egész épület gondnokságát is ellátó Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ. A Szent Adalbert Központ infrastruktúrájában egész Közép-Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb ilyen jellegű intézménye. Rendelkezik egy 80-100 fő befogadására képes szállással, egy 300 főt ellátni képes konyhával és vendéglővel és a legkorszerűbb technikai eszközökkel felszerelt konferenciatermekkel.

Az épületben működik még a König, bécsi bíboros érsek által elgondolt és alapított Közép-Európa Kutató Csoport, melyben magyar, szlovák és lengyel történészek dolgoznak együtt, de várják a cseh és osztrák kollégák együttműködését is. Itt kapott helyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által működtetett Szlavisztika Közép-Európa Intézet is.

A Szent Adalbert Központ híd akar lenni: szellemi és lelki híd. Már az árpádházi királyok azért választották Esztergomot fővárosnak, mert Észak felé nézett, és így akarták biztosítani a Dunától Északra fekvő területeket. Esztergom, és a Szent Adalbert Központ is híd Észak felé. Abban a meggyőződésben kezdi el a működését, hogy a Kárpát-medence és egész Közép-Európa népei egymásra vannak utalva. Így volt ez mindig is. Az Esztergomi Szertartáskönyv népnyelvű részei mindig három nyelven: magyarul, németül és szlovákul szerepeltek. Az őseink, a nagyszüleink között szinte egytől egyig mindannyiunknak a magyar ősök mellett vannak sváb, szlovák, cseh, horvát, szerb, ruszin – és még sorolhatnánk – ősök is. Sokan szeretnék ezt a természetes összetartozást lerombolni, szétszakítani. A Szent Adalbert Központ szellemi és lelki hidat akar építeni a Duna két oldalán élő magyarok, valamint a Kárpát-medence és Közép-Európa népei között.

Ezt szolgálja egyházmegyénk egyre mélyülő kapcsolata a lengyel San Domierz-i egyházmegyével, amely kapcsolat gyökerei Szent Imre hercegig nyúlnak vissza.

Megnyitó

Ezt a tudományos, interdiszciplináris együttműködést szolgálják majd a Collegium Esztergom kutatási programjai is, amely a Collegium Budapest mintájára születetett, és amelynek fővédnökei Erdő Péter bíboros úr, Sólyom László köztársasági elnök úr és Vizy E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

Ezt a híd szerepe fémjelzi Szent Adalbert neve is, aki anyai ágon szász és I. Henrik császár rokona, apai ágon pedig a szlavnik fejedelmi család tagja volt, Prága püspöke, de egyszersmind Géza fejedelem udvarának vendége is. Olyan ember, aki döntő befolyást gyakorolt Szent István királyra és III. Ottó német császárra, és akinek a lengyelországi Gniezno-ban levő sírja az egész térség zarándokhelyévé vált.

A közös keresztény gyökerek, a közös emberi szálak az a megtermékenyítő alap, amelyből táplálkozva az egyes népek és kultúrák a maguk sajátos egyéniségét kibontakoztathatják.

Megnyitó

Kedves ünneplők! Mindez csak egy rövid ízelítő volt abból az ígéretből, amit ez az épület hordoz. Az épület megnyitja kapuit a lelkigyakorlatok, továbbképzések, a kutatók és konferenciák számára. Mostantól a mi feladatunk, hogy újra megtöltsük élettel. Köszönet mindazoknak, akik óriási munkával és támogatásukkal ezt az újrakezdést lehetővé tették, de mindenekelőtt Istennek legyen hála, aki titokzatos módon irányítja a történelem szálait.

Aktuális hírek - Archívum: 2017-2016 - 2015 - 2014 - 2013-2012 - 2011-2007