Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Főmenü

Hírek

Aktuális hírek - Archívum: 2017-2016 - 2015 - 2014 - 2013-2012 - 2011-2007

Archívum 2013-2012

Szent János napi boráldás az esztergomi Bazilikában2013. december 27.

Székely JánosJános napja a borászok egyik legfontosabb egyházi ünnepe. Esztergomba, a Kárpát-medence kereszténységének bölcsőjébe várták a Prímás Pince munkatársai a magyar borászokat és érdeklődőket határon innen és túlról, a már hagyománnyá vált Szent János napi boráldásra. Képriport >>

Kóruskoncert Kocsár Miklós és Giuseppe Verdi tiszteletére. 2013. december 14.

Közreműködik az ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET KÓRUS az ARS MUSICA KAMARAKÓRUS és a SAPSZON FERENC KÓRUS. A belépés díjtalan.

Erdős Mátyás emlékkonferencia2013. december 12. 18:00

Farkas BorbálaERDŐS MÁTYÁS apostoli protonotárius, a Főszékesegyházi Könyvtár egykori igazgatója halálának tiz éves évfordulóján emlékkonferencia a Szent Adalbert Központban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében.
A megjelenteket köszönti Székely János segédpüspök
Előadások:
Hegedüs András: Egy hűséges életút
Burián László: Emlékezés a régi spirituálisra
Krajsovszky Gábor: Erdős Mátyás állambiztonsági megfigyelése

Vissaemlékezésem: A Bibliothecaban is dolgoztam 1988 és 93 között. Katalogizálast csináltam. Matyi bácsi nagyon kedves főnök volt és ahol csak tudott segitett.
Arany szívű Matyi bácsit mindenki szerette. Végtelen jóindulattal volt az emberek iránt. Nagy tudású emberként a legegyszerűbb és közérthetőbb nyelven beszélt. Ő volt az akire Mindszenty bíboros rábízta levelét, hogy letartóztatása után adja át a püspököknek. Ezért megtorlásként Epölre helyezték plébánosnak 1952-ben. Az epöliek nagyon szerették őt és tudósként megírta Epöl község történetét. Halála után az epöli templom falán emléktáblát helyeztek el és játszóteret neveztek el róla.

Képriport >>

Advent2013. december 01.

Advent

Magyar Kurir: Ferenc pápa adventi üzenete >>

"Kerek Istenfának szép tizenkét ága…"2013. december 01.

Farkas BorbálaVálogatás erdélyi népdalok, mesék, legendák köréből
FARKAS BORBÁLA 4. osztályos tanuló műsora
Közreműködik: DURZÁK ANNA

Képriport >>

Részlet az előadásból >>


MTA Zenetudományi Intézet konferenciája2013. november 26.

MTALiturgy and Music in the History of the Pauline Order International Musicological Conference
25–27 November 2013

Program >>

 

 


FUNDAMENTUM2013. november 15.Konferencia Szent István király halálának 975. évfordulója alkalmából.
Török Csaba: István király, a szent
Beke Margit: Szent Adalbert és Szent István a X. századi Európában
Miskei Antal: Szent István, az államalapító
Horváth István: Esztergom Szent István korában
Hegedűs András : Szent István intelmei – útmutatás minden időre
Bárdos István: Szent István kultusza Esztergomban

forrás: KTV Esztergom

Mindszenty megemlékezés2013. október 31.

Mindszenty József bíborosra emlékeztek ma az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által felújított régi szeminárium épületében, a Szent Adalbert Központban.

Mindszenty megemlékezés

Az emlékkonferencia szentmisével kezdődött, melyet tizennégy atyával koncelebrálva Székely János püspök mutatott be. A homiliát Parádi Gyula atya mondta.

Az ünnepi megemlékezés 11 órakor a Szent Adalbert Központ dísztermében folytatódott. Parádi Gyula és Pálos Frigyes atyák a hercegprímáshoz kötődő élményeikről és egyházmegyéik gazdag Mindszenty-örökségéről tettek tanúságot.

Kovács GergelyA helyszínen megvásárolható volt Pálos Frigyes: Mindszenty József bíboros, hercegprímás és a váci egyházmegye kapcsolata című kötete. Kovács Gergely, Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárásának vice-posztulátora az ügy aktuális feladatairól tájékoztatta a díszteremben összegyűlt közösséget. A megemlékezés a Hercegprímás sírjánál, a mielőbbi boldoggá avatásáért mondott imádsággal zárult.

forrás: Magyar Kurir

Simor János konferencia2013. október 30.

Simor KonferenciaErdő Péter: Simor János hitben élő ember volt
A kétszáz éve született Simor János bíboros, hercegprímás tiszteletére rendeztek ünnepi konferenciát az esztergomi Szent Adalbert Központban. Ez alkalomból Erdő Péter bíboros a hittudományi főiskola könyvtárának ajándékozta elődje kispapi imakönyvét.

Simor érsekről szokás úgy beszélni, mint egyszerű származású, kiemelkedően tehetséges, nagy politikai manőverező képességű főpapról; mint mecénásról, építtetőről, jó gazdáról, a katolikus iskolarendszer nagy megújítójáról, energikus szervezőről; s mint Ferenc József és a bécsi kormányzat hívéről,  aki személyes életvitelében egyszerű volt – mondta a Simor Jánosról rendezett, ünnepi esztergomi konferencia köszöntőjében Erdő Péter bíboros, aki Spányi Antal székesfehérvári és Pápai Lajos győri megyéspüspökkel együtt mutatta be a konferencia előtt az ünnepi szentmisét a Szent Adalbert Központ kápolnájában.

Erdő Péter hozzátette: a profán történetírás hajlamos a főpapokról csak mint politikusokról beszélni. Pedig Simor János is „mélyen vallásos, hitben élő” ember volt. Fennmaradt például kispapi imakönyve, személyes bejegyzéseivel. Ezt az imakönyvet Erdő Péter ünnepélyesen átadta az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára igazgatójának, Szalai Katalinnak.

Simor János az 1855-ös osztrák konkordátum támogatója volt. Erdő Péter leszögezte: ez valódi kérdés volt az egyházszervezet szempontjából, a konkordátum fellélegzést jelentett a Katolikus Egyház számára a jozefinizmus után. Erdő Péter kitért még Simornak az Eötvös József kultuszminiszterrel folytatott vitájára, amelyben Simor hangja „a hitéért aggódó emberé”, aki a gyengébb pozíciójából vitatkozik a hatalommal szemben. A bíboros rámutatott arra is: érdemes lenne vizsgálni a kánonjogot tanító Simor egyházjogi munkásságát is.

Simor Konferencia

Beke Margit, az Egyháztörténeti Bizottság elnöke Simor János életpályájáról tartott előadást. Bécsi Zoltán tudományos munkatárs "A bíboros és a Holényiak: Székesfehérvártól Esztergomig" címmel; Kontsek Ildikó a Keresztény Múzeum igazgatója pedig Simor Jánosról, mint a múzeum megalapítójáról beszélt; Hegedűs András, a Prímási Levéltár igazgatója az érseki Simor Könyvtárról szólt; Czékli Béla, a Főszékesegyházi Könyvtár igazgatója pedig Mayer István esztergomi kanonok születésének évfordulójáról emlékezett meg.

A konferencia után megnyílt a Simor Jánosról szóló kiállítást a Keresztény Múzeumban. A kiállítás november 30-ig tekinthető meg, hétfő és kedd kivételével minden nap 10-től 17 óráig.

Simor János 1813-ban született Székesfehérváron. Nagyszombatban, majd a Pázmáneumban tanult, 1836-ban szentelték pappá.  Eleinte több helyen tanít, majd bajnai plébános lesz. 1855-ben miniszteri tanácsos. 1857-től győri püspök, 1867-től esztergomi érsek, ő koronázza meg Ferenc Józsefet. 1873-ban kapja meg a bíborosi kinevezést. 1886-ban tartja aranymiséjét. Puritán életmódot folytatott, de nagy mecénásként és műgyűjtőként is számon tartják. Ő alapította az esztergomi kisszemináriumot, több leánynevelő intézetet hozott létre, 1859-ben a papság számára létesít segélyalapot. Sopronban ő alapítja meg az első magyar üvegfestő műhelyt. Ő fejezte és rendezte be az esztergomi érseki bazilikát, alapította meg a Keresztény Múzeumot és hívta életre az érseki könyvárat, amelyet végül róla neveztek el (Érseki Simor Könyvtár). Részt vett az I. Vatikáni Zsinaton. 1891-ben hunyt el, utóda az esztergomi érseki székben Vaszary Kolos lett. (Magyar Katolikus Lexikon)

Képek, programfüzet

forrás: Magyar Kurir

MR1 rádió: Korkóstoló - Gasztro magazin2013. október 12.

A Kossuth Rádió Korkóstoló műsorában a Prímás Pince igazgatójával: Meszleny Lászlóval, valamint gasztronómiai tanácsadójával: Jakabffy Lászlóval készült interjú. Hanganyag >>

forrás: MR1 hangtár

Esztergomi SPÁJZ családi gasztropiac a Prímás Pincében2013. október 5-6.

Spájz

Roma nap2013. szeptember 29

"Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség"
(Ef 4,5)

Vályi István díjA különböző népek, nyelvek, hagyományok olyanok, mint egy sokféle virággal telehintett rét. A Teremtő Isten gazdagsága ragyog minden emberen, és ugyanez a gazdagság van elrejtve a népek kultúrájában is. (…) A cigány népi hagyományokból, szokásokból köszöntőkből, mai roma költők verseiből megcsodálhatjuk azt, hogy mennyi evangéliumi érték rejtőzik a cigányság hagyományaiban. Ilyen evangéliumi értékek az Istenbe vetett mély hit, a hozzá való fohászkodás, az ünnepek méltó megtartása, a család- és gyermekszeretet, a házasság szent volta, a szegények segítésének kötelessége, az elhunytak iránti tisztelet és az örök életbe vetett hit. Azt is szeretném megmutatni, hogy melyek azok a pontok, ahol a cigány hagyományvilágnak, a cigány szokásoknak tisztulásra, kiegészítésre van szüksége. Melyek azok a rossz beidegződések, szokások, amelyektől Krisztus meg akar szabadítani.

(Székely János – Leszállt közénk a Szent Isten)

A Hit Évében a Boldog Ceferino Alapítványhoz kötődő, Székely János püspök atya vezette Kájoni János Romapasztorációs Közösség az idei év elején országos pályázatot hirdetett intézmények, magánemberek, plébániai, egyéb gyermek- és felnőtt közösségek részére. Olyan pályaműveket és produkciókat vártunk, amelyek a cigány kultúra és a keresztény értékek közös pontjait mutatják meg, vagy pedig feltárják a cigány emberek hitvilágát, vallásos életüket. A pályázati kiírásra közel 40 pályamű érkezett, nagy örömmel fogadtuk a témában elkészített szoborcsoportokat, festményeket, különböző írott feldolgozásokat, tudományos jellegű munkákat. Szép számmal érkeztek alkotások a váci és a balassagyarmati büntetés végrehajtási intézet fogvatartottaitól is. Az országos pályázathoz kötődő keresztény roma ifjúsági találkozónkat 2013. szeptember 29-én, Esztergomban, a Szent Asdalbert Központban rendezzük meg, az alábbi programokkal:

Programok megtekintése >>

Szakrális Művészetek Hete2013. szeptember 14-22.

Szakrális Művészetek Hete

Tisztelettel meghívjuk Önt a Szakrális művészetek hete esztergomi rendezvényeire

Szvorák KatalinSzeptember 15., vasárnap, 16 óra
Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára
(Esztergom, Szent lstván tér 10, Szent Adalbert-központban)
SZERETETTEL - Szvorák Katalin Kossuth-díjas előadóművész és Kudlik Júlia műsora KÉPRIPORT >>

„Két, megszenvedett tisztaságú lélek ajándéka.
A kicsorduló szeretet szóban és énekben.
A szeretet Istentől árad és az emberi Én kelyhe fogadja magába.
Töltekezzünk belőle, és osszuk meg a szomjazókkal."
Jókai Anna

A rendezvényt bevezeti: Hodász András diakónus,
az esztergomi szeminárium 6. éves papnövendéke

Szakrális Művészetek Hete

Szeptember 20., péntek, 17 óra
Keresztény Múzeum (Esztergom, Mindszenty tér 2.)
EZ A MI HITÜNK - A keresztény hitvallásról képpel és szóval című kiállítás megnyitója
A kiállítást méltatja: dr. Gaál Endre nagyprépost, teológiai tanár
Megnyitja: dr. Völner Pál államtitkár, országgyűlési képviselő
Közreműködik az esztergomi Balassa Bálint Énekkar kamarakórusa

Móser ZoltánSzeptember 22., vasárnap, 16 óra
Szent Adalbert Központ (Esztergom, Szent István tér 10.)
Móser Zoltán fotóművész kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond Meszleny László, a Szent Adalbert Központ igazgatója
A kiállítást megnyitja: Mezei Balázs egyetemi tanár
Közreműködik a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium kamarakórusa, vezényel: Pálmai Árpád
A kiállítás megtekinthető 2013. november 30-ig. KÉPRIPORT >>

 

Kertmozi a Prímás Pincében - Mamma Mia!2013. augusztus 19. 22:00

Találkozzunk augusztus 19-én, a tűzijáték után a Szent István téren, a Bazilika lábánál.

Belépőjegyek megvásárolhatók a helyszínen 500,- Ft áron.

Mamma Mia

Színes, magyarul beszélő, amerikai-angol-német zenés vígjáték Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth és Amanda Seyfried főszereplésével.

Donna független, egyedülálló anya, és van egy kis szállodája egy idilli kis görög szigeten. Egyedül nevelte fel lányát, a tűzrőlpattant Sophie-t, és éppen most készül elengedni a kezét. Lánya esküvőjére Donna meghívta két legjobb barátnőjét, az életrevaló Rosie-t és a módos, sokszor elvált Tanyát a régi zenekarából, a Donna és a Dinamókból. Ám titokban Sophie is hívott három vendéget. A lány már régóta kutatja apja kilétét, hogy legyen, aki az oltárhoz kíséri. Ezért aztán elhív három pasit Donna múltjából a mediterrán paradicsomba, ahol már mindannyian jártak 20 évvel korábban. És 24 kaotikus, varázslatos óra következik, melyben új szerelmek bimbóznak és régi románcok lobbannak fel újra a lehetőségek buja szigetén.

Múzeumok éjszakája2013. június 22.

Múzeumok éjszakája

SZENT ADALBERT KÖZPONT

"Életre kelt történelem"
18-23 óráig csoportvezetés minden egész órakor az épületben,
21 órától Major Balázs régész, a szíriai misszió vezetője tart előadást: A margati keresztes vár kutatása – legújabb eredmények címmel

Cinema ParadisoPRÍMÁS PINCE

Szőlészeti, borászati kiállítás – a pincemester tudománya (interaktív tárlatvezetés folyamatosan)
Páll Lajos korondi festőművész emlékkiállítása az étteremben
19 órától KOPCSIK LAJOS Oscar-díjas cukrász mester kiállításának megnyitója a Kávézóban,
22 órától kertmozi: CINEMA PARADISO c. olasz - francia film
Borkorcsolyák, fröccsök a Prímás Pince előtt!

Mindkét helyszínen 18 – 24 óráig várjuk Kedves Vendégeinket!

Képek a rendezvényről!

Páll Lajos emlékkiállítás2013. június 11. 18:00

Páll LajosA tárlatot megnyitja:
Demeter Ervin országgyűlési képviselő, az Erdély Művészetéért Alapítvány alapító tagja, valamint Meszleny László, a Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központ igazgatója.
Közreműködik:
Fehér László tárogatóművész.
A tárlat megtekinthető 2013. június 11. - július 11. minden nap 11-19 óráig

Meghívó megtekintése

Európa Intézet megnyitó ünnepsége2013. május 30.

CESCIA CESCI szeretettel meghívja Önt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Európa Intézetének megnyitó ünnepségére és az azt követő nemzetközi mini-konferenciára.

A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (www.cesci-net.eu) 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a magyar határok mentén és közép-európában megvalósuló határon átnyúló együttműködéseket támogassa. Az egyesület a francia Mission Opérationnelle Transfrontalière(MOT) szervezetét tekinti mintának, mely az óta egyesületünk tagjává vált. Az alapítás óta gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a két szervezet között, azonban a CESCI működési területe nagyrészt a közép-kelet európai térségre koncentrálódik.

Részletes program , Képriport

RAYMOND DE SOUZA2013. május 5.

Még sosem járt Magyarországon, még sosem látta a Szent Koronát, mégis mindkettőt a szívében hordja.Hazánk és Szent István királyunk iránt érzett tiszteletét kifejezve egyik fiát István névre kereszteltette.
Ki ő?

RAYMOND DE SOUZA
katolikus hitvédelmi szónok A nyugati kultúrkör elfordulása a kereszténységtől és a katolikus ellenhatás címmel tart előadást 2013. május 5–én, vasárnap 10.00 órakor a Szent Adalbert Központ előadótermében

Az angol nyelvű előadást magyarul tolmácsoljuk, a részvétel ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Raymond de Souza a Máltai Lovagrend tagja, az ausztráliai Saint Gabriel Communications alapítója és igazgatója. Célja a katolikus hitvédelem előmozdítása. A Human Life International (HLI) és az Amerikában tevékenykedő Szent Szív Légiója képviseletében a portugál nyelvű országok programjaiért felel. Újra kiadta VIII. Henrik angol királynak A hét szentségvédelmében (Defence of the Seven Sacraments) című művét és Új hitvédelem címmel világiaknak állított össze olyantanfolyami anyagot, amely műfaját tekintve eddig nem létezett. Nyolc gyermeke közül öt cselekvő részt vállal mindebben alelkes feleséggel, Theresával együtt végzett tevékenységben.

További értesülések az alábbi honlapokról nyerhetők:
alfaszovetseg.hu egylelk.com mkk.bme.hu raymonddesouza.com

Országos Mindszenty-zarándoklat2013. május 4.

Szombaton ünnepi szentmisén emlékeztek Mindszenty József bíborosra az országos engesztelő zarándoklat keretében a hercegprímás sírjánál, az esztergomi bazilikában.

A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és az egyházmegye papságával.

A szentbeszédet Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mondta.

A Budapestről Esztergomba tartó Mindszenty-zarándoklathoz csatlakoztak a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola kerékpárosai is, akik tizenkettedszer indultak útnak, hogy csatlakozzanak az országos engesztelő zarándoklathoz. Május 3-án, pénteken háromszázhúsz diák, tanár és szülő indult a budapesti iskola elől. A Pilisen át vezető nehéz útjukat és a szombat délelőtti szentmisén való részvételüket felajánlják iskolájukért, közösségeikért, Magyarország lelki felemelkedéséért, Mindszenty József boldoggá avatásáért.

További fotók >>

Magyar Zarándokút 2013. évi megnyitó zarándoklata2013. március 29.

Magyar Zarándokút"Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden völgy betöltetik, és minden hegy és domb megalacsonyíttatik, és a kanyarok egyenesekké lesznek, és a göröngyök sima úttá." (Lk. 3, 4-5)

Az utat végigjáró zarándokok: dr. Barnáné Károsi Klára, Békés Katalin, Bognár Rudolf, Cserhátiné Kovács Edit, Eperjes Károly, Horváth András, Rideg László, Rumi Imre, Varga János.

Részletes program, képek a megnyitóról, hivatalos honlap

Újraszentelték Pázmány Péter maradványait2013. március 19.

Pázmány PéterPázmány Péter és Lippay György esztergomi érsekek földi maradványait a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban szentelték újra hétfőn este.

Újraszentelték Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros és Lippay György esztergomi érsek földi maradványait a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban hétfőn este, a szertartással befejeződött a két magas rangú egyházi méltóság maradványainak közel három évvel ezelőtt kezdődött tudományos vizsgálata.

A két esztergomi érsek sírkamráját, 19. századi feljegyzések alapján, még 2009 decemberében találta meg és tárta fel egy egyházi személyiségekből, történészekből és más szakértőkből álló magyar-szlovák kutatócsoport a Szent Márton-székesegyházban. Az azóta eltelt időben a két egyházi méltóság földi maradványainak azonosítási vizsgálata zajlott.

Bár korábbi feljegyzések alapján valószínűsíthető volt, hogy Pázmány Péter földi maradványai a Szent Márton-székesegyházban nyugszanak, az azonban egészen három évvel ezelőttig kérdéses maradt, hogy azokat pontosan hol helyezték el.

Ennek tisztázása céljából alakult meg 2005-ben az a kutatócsoport, amely végül megtalálta a sírkamrát - mondta az MTI-nek a feltárás előzményei kapcsán Halkó József, a pozsonyi főegyházmegye segédpüspöke a kutatócsoport egyik tagja. Hozzátette: a sírkamra feltárását komoly levéltári és könyvtári kutatások előzték meg, ezeket Käfer István, Kránitz Mihály és Hargittay Emil, a budapesti Pázmány Péter katolikus egyetem tanárai végezték el.

A sírkamra feltárását követően régészek és más szakértők, tudományos vizsgálatok egész sorának vetették alá a két egyházi méltóság maradványait. Ezek során sikerült bizonyítani, hogy az 1859-ben a templom akkori káplánja, Knauz Ferdinánd és segítői által egy alkalommal már feltárt kriptában, valóban Pázmány Péter, illetve Lippay György tetemét találták meg. A tudományos vizsgálatot lezáró, a pozsonyi Komensky egyetem hittudományi karának épületében hétfőn este tartott szakmai kollokvium előadói többek között arra is rámutattak, hogy bebizonyosodott: az 1637. március 19-én elhunyt Pázmány Pétert, az úgynevezett második végrendeletében meghagyottakhoz hűen, egy egyszerű, vélhetően dísztelen koporsóban, főpapi jelvények nélkül, piros reverendában temették el.

A vizsgálat lezárását követően a két egyházi méltóság földi maradványait új fakoporsókban helyezték el, ezeket egy a Szent Márton-székesegyházban hétfőn este zajlott egyházi szertartás keretében Stanislav Zvolensky, a pozsonyi főegyházmegye érseke újraszentelte. A koporsókat már a közeljövőben visszahelyezik a feltárt kriptába, amely műszaki okokból és a feltárási munkálatok további folytatása miatt a nyilvánosság számára nem lesz hozzáférhető.

Forrás: MTI

A Hit Napja a Szent Adalbert Központban2013. március 2.

Hit Napja Március 2-án, szombaton rendezte meg a Főegyházmegye a Hit Napja elnevezésű rendezvényét Esztergomban a Szent Adalbert Központban.
A nap során a közös imán és főpásztori tanításon túl, bemutatkoztak az esztergomi plébániák, oktatási, pasztorális és kulturális intézmények.
A porgram a bazilikában Boldog Meszlényi Zoltán vértanú, püspök emlékmiséjével ért véget.

Képes beszámoló az eseményről >>

Hit napja

Szent Péter székfoglalásának ünnepén (szentbeszéd)Nagyböjti bűnbánati est a budapesti Szent István Bazilikában

Szent Péter székfoglalásának ünnepén

Metanoia videó >>

Esküvő Kiállítás és Vásár a Prímás Pincében2013. február 23-24.

Esküvő Kiállítás

Esküvői szolgáltatóink ajánlataiból személyesen emelheted ki azokat, ami ízléseteknek és igényeiteknek leginkább megfelel. A kiállítás két napja alatt személyes tapasztalatokkal gazdagodhattok és díjmentesen szakmai tanácsokat is kapjatok profi szakemberektől.

Te kijössz a vásárra, és megnézed, hogy mivel készültünk? Ha igen, akkor oszd meg mindenkivel!

Részletes program >>

Képes beszámoló

Ma történt Esküvő kiállítás a Prímás Pincében... by rtveonline

Esküvő Kiállítás a Kongresszusi Központban2013. január 19-20.

Esküvő Kiállítás

Összefogás a Dunakanyar turizmusának fejlesztéséért2012. november 7.

A Magyar Turizmus Zrt, valamint a négy régióbeli TDM és a Prímás Pince képviselői fognak össze azért, hogy a Dunakanyar, mint többnapos úti cél ismertsége növekedjen – derült ki a november 7-én megrendezett II. Dunakanyar Workshopon Esztergomban.

Összefogás a Dunakanyar turizmusának fejlesztéséért

A Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központban rendezték meg – a Magyar Turizmus Zrt. Budapest és környéke Regionális Marketing Igazgatóságának szervezésében - a prezentációt, amelynek célja a térség turisztikai szolgáltatóinak és a TDM szervezetekkel folytatandó, hosszú távú szakmai együttműködés elmélyítése volt. Az előadások után került sor az együttműködési szerződés aláírására.
Összefogás a Dunakanyar turizmusának fejlesztéséértMártonné Máthé Kinga, az MT Zrt. belföldi igazgatójának bevezetője után Katona András főkoordinátor, regionális marketing menedzser frappáns, pörgő előadásban ismertette a projekt célját és szlogenjeit. Az együttműködés nem jár az abban résztvevők egyedi kínálatának sérülésével – az a fontos, hogy a belföldi és külföldi turisták számára kiderüljön: akár autóval, tömegközlekedéssel, kerékpáron vagy gyalog túrázva jönnek el erre a természeti kincsekben és történelmi emlékekben gazdag tájra, széles programválasztékra lelnek. Gondolnak a régió gasztronómiai kínálatának megfogalmazására is, azaz szeretnék megalkotni a Dunakanyar tipikus étlapját.

A Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésében megvalósult szakmai program közvetett célja, hogy a Dunakanyar, mint többnapos úti cél ismertsége növekedjen, imázsa tartósan megerősödjön, vendégforgalma fellendüljön, újabb vendégkört is megnyerjen, s mindennek érdekében erősebb promócióban részesüljön mind belföldön, mind pedig külföldön – hangzott el a Prímás Pincében.
A mostani találkozó a június 20-i visegrádi workshop alkalmával ez irányba tett első lépés szerves folytatása, ami az érintett turisztikai szereplők közötti napi szintű, rendszerszerű együtt gondolkodás és cselekvés irányába mutat, rövid és hosszabb távon egyaránt.
A műhelymunka alkalmával körvonalazódott a Dunakanyar desztináció, mint turisztikai márka kommunikálása, továbbá meghatározásra kerültek a Magyar Turizmus Zrt. és a térségi turisztikai szereplők közötti online és offline marketing-együttműködési lehetőségek.
A workshop kiemelt programpontjaként, a jövőbeli együttműködés fontosságát alátámasztó bejelentésre, illetve ehhez kapcsolódóan a Magyar Turizmus Zrt., valamint az érintett helyi TDM szervezetek közötti keret-megállapodás ismertetésére és ünnepélyes aláírására is sor került.

Összefogás a Dunakanyar turizmusának fejlesztéséért

A képen balról jobbra: Márta Attila, RTDM Rétság es Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció, Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Papp Ildikó - Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft., Mártonné Máthé Kinga, MT Zrt. belföldi igazgató, Katona András, MT Zrt. Budapest-Közép-Dunavidék RMI, regionális marketing menedzser, Farkas Emese- Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület, Meszleny László- INCORONATA A Mátyás Templom Kulturális Központja, Dr. Kálnoky-Gyöngyössy Márton - Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. Örömünkre szolgál, hogy Esztergomot a Prímás Pince képviseli.

forrás: www.turizmus.com

Kárpát-medencei médiaműhelyek kétnapos találkozója2012. november 7.

A magyar közmédia távlatairól szólt az MTVA elnöke a Szent Adalbert Központban.

Új fejezetet nyitott a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a magyar közszolgálati média külhoni műhelyeinek történetében és a jövőben törekszik arra, hogy egységes műszaki színvonalra emelje e műhelyeket, valamint stabil szerződésekkel kiszámíthatóvá tegye az együttműködést a határon túli tudósítói hálózattal - mondta Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója szerdán Esztergomban a Kárpát-medencei médiaműhelyek találkozóján. (forrás: MTI)

Szó esett a szellemi gyarapodás szükségességéről is, melyről Böjte Csaba fereces szerzetes tartott előadást.

Első rész:

Második rész:

Harmadik rész:

 

Október 11-én megkezdődött a Hit éve2012. október 11.Hit éve

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel meghirdette a Hit évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus év a Szentatya szándékának megfelelően 2013. november 24-én fejeződik be. Hazánkban az egyházmegyék saját szervezésű programokkal kapcsolódnak a hit évéhez, így a megnyitás is egyházmegyénként zajlik.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora, Erdő Péter bíboros a Szentatya által Rómában összehívott püspöki szinóduson képviselte a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát és az egész magyar Egyházat. A főpásztor részt vett a Hit évének XVI. Benedek pápa által celebrált megnyitó szentmiséjén is a Szent Péter-bazilika előtti téren október 11-én, csütörtökön délelőtt.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a Hit évének megnyitására egész napos papi találkozóra került sor október 11-én, csütörtökön Esztergomban, a Szent Adalbert Központban. A zártkörű eseményen a papok bekapcsolódtak a Rómában zajló liturgiába, meghallgatták Erdő Péter bíboros videoüzenetét, majd előadásokat hallgattak meg a Hit évéhez kapcsolódó témákról, amelyek a tematikus év plébániai megünnepléséhez is segítséget nyújtanak.

forrás: katolikus.hu

Jubileumi hangverseny a Zene Világnapján 2012. október 1.

Az idén 50 éves állami fennállásának évfordulóját ünneplő 84 éves esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola magyar szerzők műveiből összeállított jubileumi hangversenyére hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a Zene Világnapja alkalmából 2012. október 1-én 18 órai kezdettel az esztergomi Szent Adalbert Központba. Fellépnek a Zeneiskola növendékei és tanárai. A belépés díjtalan.

További információk

Szakrális Művészetek Hete2012. szeptember 15-23.

Szakrális Művészetek Hete

Szeptember 15. szombat

Szent Adalbert Központ 17 óra
László Dániel festőművész kiállításmegnyitója Mária út címmel

László Dániel festőművész 2010-ben a művész megjárta a Mária Utat. A három éve épülő, még csak kevesek által ismert, a Kárpát-medencét átszelő, 1400 km hosszú spirituális turistaút ihlette az alkotót festményeinek komponálására. László Dániel fontosnak tartja azokban a városokban bemutatni műveit, amelyeken áthalad a Mária Út, így Esztergomban is.
A kiállítás aktualitását az is adja, hogy 2012. augusztus 15-én Esztergomban dr. Erdő Péter bíboros úr ünnepélyes keretek között áldotta meg a Mária Út kelet-nyugati, Mariazellt Csíksomlyóval összekötő szakaszát.

A kiállítást megnyitja: Szabó Tamás a Mária Út Közhasznú Egyesület elnöke, Istvánffy Miklós művészettörténész
Közreműködik a Gesualdo Énekegyüttes

Szeptember 21. péntek

Szent Adalbert Központ 19 óra
A jámborságnak és a tudománynak! Barangolás a Régi Szeminárium falai közt, ismerkedés a Szent Adalbert Központtal Kontsek Ildikó művészettörténész, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója vezetésével.
Prímás Pince 20 óra
Vass Lajos Kamarakórus egyházzenei műsora a reneszánsztól napjainkig
A Magyar Rádió Énekkarának karnagya által vezetett kórus nevéhez több kortárs magyar mű ősbemutatója kapcsolódik, számos nemzetközi és hazai versenyen szerepeltek kiváló eredménnyel.

Szeptember 22. szombat

Szent Adalbert Központ

Egész napos Roma Ifjúsági Találkozó
15 órától a „Mindszenty és a cigányok” pályázatra készített előadások megtekintésére nyílik lehetőség
16.30-tól a Vályi István Díj átadása (Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottsága által alapított díj)

Kedves Vendégeink, Barátaink!2012. 08.19.

Életrevalók

A Prímás Pince Kertmozi augusztus 19-én este ismét megnyitja kapuit! 22 órától az Életrevalók című francia vígjátékot vetítjük, amely egy csodálatos barátság története sok humorral. Egy francia rendezőpáros töviről-hegyire betanulta a vígjátékkészítés hollywoodi receptjét, előhúzott egy politikailag tökéletesen inkorrekt témát, az eredmény pedig az év egyik legmegindítóbb és legviccesebb filmje lett. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Prímás Pince Szent Adalbert Központ felőli bejáratánál. A belépőjegy ára 500,- Ft / fő, mely megvásárolható a Prímás Pincében és a Rondella Kávézóban. Az előadás előtt, alatt, és után is lehetőségük van finom borokat kóstolni vagy egy kellemes fröccsöt, üdítőt elfogyasztani. Azok a vendégeink, akik úgy döntenek, hogy a tűzijátékot a Rondella Kávézó teraszáról nézik, 2000,- Ft-os fogyasztás felett egy mozijegyet kapnak ajándékba. A Prímás Pince Étteremben vacsorázókat szintén meglepjük egy jeggyel 5000,- Ft-os fogyasztás felett. Aki tehát teheti, s már elege van a televíziós csatornák változatosságot alig ismerő, negédes műsorkínálatából, ugorjon be hozzánk az önfeledt francia vígjáték kedvéért.

Múzeumok éjszakája2012. 06.16

Múzeumok éjszakája

Gasztronómia a legkisebbeknek, vagyis a L’ecsó című film vetítésével indult a Múzeumok éjszakája program a Prímás Pincében, majd a borértés alapjait sajátíthatták el az érdeklődők. Múzeumok éjszakája
Több mint 300-an voltak kíváncsiak a Szent Adalbert Központ impozáns épületének termeire, s hallgatták érdeklődve a közel 150 éves épület történelmi mértékkel mérve is mozgalmas múltját. Az épület udvarában a „csillagok állását” figyelve tudhattuk meg miről beszélnek az égitestek a Bibliában. Visszatérve a Prímás Pincébe, gyönyörűen, korabeli ízlés szerint megterített asztalok mellett Jakabffy László gasztronómiai szakértő kápráztatta el az érdeklődőket előadásával arról, miben is rejlett egykor s rejlik ma az igazi vendéglátás titka. A megfáradt „barangolók” a Prímás Pince Kertmoziban pihenhették ki kulturális kalandozásaikat. Múzeumok éjszakája

A hetedik Múzeumok éjszakája Esztergomban és Párkányban2012. 06.16

Múzeumok éjszakájaHetedik alkalommal éjszakáznak együtt az esztergomi és párkányi múzeumok, kiállítóhelyek 2012. június 16-án, az országos Múzeumok éjszakája rendezvényhez kapcsolódva.

18 és 24 óra között nyitva tartó kiállításokkal, változatos programokkal, különleges eseményekkel várják a látogatókat. A korábbi évek népszerű helyszínei, a Balassa Bálint Múzeum, a Babits-emlékház, a Duna Múzeum, a Keresztény Múzeum, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, a MNM Vármúzeuma és a Párkányi Városi Múzeum mellett az egységes belépőjeggyel érkezőket fogadja a Zsibogó Régiségbolt, a Bánhidy Galéria, a Dzsámi, a Művelődési Ház és a Kaleidoszkóp Ház, valamint  a Prímás Pince, a Szent Adalbert Központ és a  Szamos Csokoládé Kiállítás és Látványműhely. Ezen az éjszakán kedvezményesen látogatható majd a Geoda Interaktív Ásvány- és Őslénykiállítás is, a Bazilika pedig 20 óráig tart nyitva.
A helyszínek közti közlekedést a Párkányba is átmenő városnéző kisvonatok teszik gördülékennyé.

Tekintese meg a részletes programunkat!

Múzeumok éjszakája

Mindszenty zarándoklat2012. 05.04-05

Mindszenty zarándoklatOrszágos zarándoklattal és ünnepi szentmisével emlékeztek Esztergomban Mindszenty József bíborosra. A szentmise kezdetén Erdő Péter bíboros köszöntötte a zarándokokat, a Püspöki Konferencia tagjait, a megjelent közjogi méltóságokat és a diplomáciai testület tagjait.
A rendszerváltozás óta Magyarországon sok új hagyomány teremtődött. Ilyen az országos Mindszenty-zarándoklat is, melynek kezdeményezése a budapesti Városmajori Plébánia közösségének köszönhető. Az 1991. május 4-én lezajlott újratemetés egyéves évfordulóján Szekendy Ferenc atya vezetésével a plébánia zarándoklatot szervezett Mindszenty bíboros esztergomi sírjához.
Ekkor azzal a kéréssel fordultak Paskai László bíboroshoz, hogy Esztergomban, minden év május elején rendezzen a főegyházmegye országos engesztelő Mindszenty-zarándoklatot. A kérés 1993. május 8-án teljesült először és azóta minden évben a hercegprímás égi születésnapjához közeleső szombaton rendezi meg ezt a szép ünnepét a magyar katolikus egyház.

Mindszenty zarándoklatA Mindszenty-zarándoklat a kezdet kezdetétől a hívek széles rétegeit vonzza és jelentőségében mára már országos szintre emelkedett. Az újjáépített Mária Valéria híd 2001-es felavatása óta rendszeressé vált a felvidéki hívek részvétele, idén pedig Erdő Péter bíboros meghívására a szentbeszédet Carlo Caffarra bíboros, bolognai érsek mondta, aki a hercegprímás életpéldájának aktualitásáról, a saját és a világegyház Mindszenty-tiszteletéről beszélt.

A Budapestről Esztergomba tartó Mindszenty-zarándoklathoz csatlakoztak a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola kerékpárosai is, akik tizenegyedszer indultak útnak, hogy csatlakozzanak az országos engesztelő zarándoklathoz. Május 4-én, pénteken háromszázhúsz diák, tanár és szülő indult a budapesti iskola elől. A Pilisen át vezető nehéz útjukat és a szombat délelőtti szentmisén való részvételüket felajánlják iskolájukért, közösségeikért, Magyarország lelki felemelkedéséért, Mindszenty József boldoggá avatásáért.

A kerékpáros zarándokok szombaton, a szentmise után indultak vissza a fővárosba, érintve a pilisszentléleki Pálos kolostorromot.

Mindszenty zarándoklat

 

Vers és bor - Költészet napja a Szent Adalbert Központban!2012. 04.13

Vers és bor

Minden korosztályt magával ragadott, a diákoktól az idősebbekig Turek Miklós Versszínháza Petőfiről a Költészet napján

Petőfi Sándort bemutató előadássorozatával a művész 8 éve járja az országot és a világot. Április 13-án meghívásunkra a Szent Adalbert Központba is elhozta a lánglelkű költőt versein keresztül bemutató estjét.

Petőfi versei minden évben legalább egyszer megszólalnak állami ünnepünkön, az általános iskolában már tanuljuk az Anyám tyúkját, és később megismerjük élettörténetét is, amely összeforrott a magyar történelemmel. Költészete mégsem igazán vonzó a magyar emberek szemében.  Vers és bor
Elavultnak, sablonosnak érezzük szavait, mert annyiszor és olyan sokféle indulattal töltötten hallottuk már.

De valóban idejét múlt-e a költőóriás? Valóban nem tud időszerű üzeneteket közvetíteni a 21. század Magyarországának, vagy csak a róla alkotott kép az elavult?
Erre a kérdésre kereste a választ Turek Miklós nagysikerű estje. Egy olyan filozófiai magasságokban, mélységekben gondolkodó fiatalember portréját rajzolta meg az előadás, aki költészetével megváltoztatta az egész magyar irodalmat, sőt kultúrát. Aki 27 esztendős pályafutása alatt több életnyi gondolatot vetett papírra és életvitelébe is jónéhány emberi életet sűrített, a katonáskodástól, a színészeten át a költő - létig és szabadságharcosig.
Lángoló költészetében soha nem az uralkodó osztály ízlését szolgálta ki, hanem a szegényekkel vállalt sorsközösséget. Szíve mindig lángolt, hol egy kisleányért, hol a hazáért. Szülőföldjét rendületlenül szerette és e szeretetből adódóan sokat bírálta tehetetlenségéért. Eközben Shakespeare-t fordított és Hamlet nagy kérdésével, a "Lenni vagy nem lenni"-vel állította párhuzamba saját életének legnagyobb kérdését: "Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát?"

Az előadás katartikus élményt kiváltóan élesztette újjá Petőfi örökké aktuális szavait, egy monológgá összefűzve Petőfi költészetének egy kis szeletét, korának egy darabját és lényének egy szubjektív "dagerrotípiáját".

Meghívó megtekintése

Nyitó zarándoklat a Magyar Zarándokúton - 20122012. 03.30 / 7:45

Magyar ZarándokútA Magyar Zarándokúton idén március 30-án második alkalommal indul útnak az évet megnyitó zarándokcsoport Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnökének vezetésével. A Magyar Zarándokút egyéni és csoportban útnak induló zarándokokat vár.
Az év megnyitásaként 2012-ben 8-an vállalják, hogy március 30-án Esztergomból elindulva 17 napi gyaloglást követően április 15-én megérkezzenek Siklós – Máriagyűdre. A zarándok csoportot minden évben elkíséri egy közéleti személyiség, az idei évben Schmittné Makray Katalin asszony, a köztársasági elnök felesége vállalta az út megtételét. 2011-ben Papp Lajos professzor tartott a zarándokokkal.

A Magyar Zarándokút ünnepélyes idei indulása 2012. március 30-án reggel lesz esztergomi Szent Adalbert Központ elől.
7.45. gyülekező
8.00. köszöntő beszédek
8.15. Székely János püspök atya köszöntője, majd az útnak induló zarándokok bemutatása

Az áldást követően Papp Lajos átadja a zarándok stafétát Schmittné Makray Katalinnak. Az esztergomi Szent Adalbert Központ ad helyet az induló állomás zarándokszállásának.
Az összesen 490 km-es út legrövidebb szakasza 19 km, leghosszabb napi szakasza 38 km, átlagosan 29 km-t tesznek meg a résztvevők egy nap. Az út megtételét mindenki más indíttatásból vállalja, fontos, hogy arra mindenki mind fizikailag, mind lelkileg felkészüljön. Az előre összeállított útiterv szerint haladnak a gyaloglók, húsvét vasárnap érkeznek Kalocsára, ahol részt vesznek a Főszékesegyházban az ünnepi szentmisén.

A Magyar Zarándokút jelképe a sárga nyíl a kettős kereszttel, mely a turistajelzésekhez hasonlatos módon az út teljes szakaszán felfestésre került. A zarándokok biztonságát és tájékozódását segítik az útjelzések.
A Magyar Zarándokút Egyesület gondozásában idén márciusban jelent meg a Magyar Zarándok Útikalauz, mely napi szakaszokra lebontva segíti az úton levőket. Térképeivel minden egyes szakaszhoz fogódzót ad, terepmetszete mutatja, hogy milyen erőbeosztásra lesz szükség az adott napon. A települések, az út mentén található értékek leírása pedig bemutatja a szakrális helyeket, mindazt az épített és kulturális örökséget, amivel a zarándok útja során találkozik.

A Magyar Zarándokút 2011 márciusában nyílt meg, és az időjáráshoz alkalmazkodva minden év márciusától novemberéig várja a zarándokokat. A Magyar Zarándokút mentén egynapi járótávolságra zarándokszállások várják a gyaloglókat. Ehhez egy zarándokútlevelet kell kiváltania, és minden szálláshelyen pecséttel igazolni a megtett szakaszokat. Az úton levőket telefonon elérhető zarándoksegítők támogatják kérdéseikben. 2011-es év során összesen 320-an váltottak ki zarándok útlevelet, és mintegy 3000 zarándok éjszakát töltöttek el a szállásokon. A 2012-es év célja, hogy 1000 zarándok tegyen meg legalább 100 km-t Esztergom és Máriagyűd között.

Az induló zarándokcsoport tagjai:
Dr. Barnáné Károsi Klára, Cserhátiné Kovács Edit, Egri Zsuzsanna, Dr. Font Éva, Gacsal Rozália, Schmittné Makray Katalin, Rideg László, Rumi Imre

Központunkban transzfer szolgáltatás igényelhető2012. 01.30

Transzfer Esztergom busz/vasút állomásról 1-6 fő 1.200 Ft
Budapest 1-6 fő 12.500 Ft
Bp. Liszt Ferenc repülőtér 1-6 fő 15.000 Ft
Esztergom és környéke 1-6 fő 120 Ft/km és egy órán túli
várakozás esetén 2.000 Ft/óra díjat számítunk fel.

transzfer szolgáltatás

Aktuális hírek - Archívum: 2017-2016 - 2015 - 2014 - 2013-2012 - 2011-2007