Magyar Sion 2013/1.

Nyomtatás

Magyar Sion 2013/1.

Tartalom

KOVÁCS ZOLTÁN
„A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából” (Róm 10,17) –
Elméleti és gyakorlati irányelvek a hittartalom továbbadásához     

MAREK BABIC
Augustinus Aurelius – A pogány filozófia keresztelője, teológus vagy autentikus keresztény filozófus?

SZUROMI SZ. ANZELM O.PRAEM.
Szempontok az egyházi tized rendszerének forrásaihoz és kánonjogtörténeti sajátosságaihoz

BEKE MARGIT
Pétervárad története a kezdetektől a XVIII. század végéig

KONTSEK ILDIKÓ
„Rajta leszünk, nem nyugszunk míg csak zománczunk e szép nemét sikerül felélesztenünk” – A sodronyzománc használata a XIX. század második felének magyarországi ötvösművészetben

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók II.  

DOROGI FERENC MIKLÓS
Takács István festőművész, freskófestő (1901 - 1985)  

 

Közlemények

MARTÍ TIBOR – MONOSTORI TIBOR – TUSOR PÉTER
Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója (1632. február 14.)

SOÓS SÁNDOR
Szent Emid (Emőd, Emigdius, Emygdius) tiszteletéhez: egy 1764-es rézmetszetes
imalap és Faludi Ferenc S. J. költeménye

 

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion