Magyar Sion 2020/1.

Magyar Sion 2020/1.

Tartalom

KOVÁCS ZOLTÁN
Jézus Krisztus személye mint hitünk alapja

FEJÉRDY ANDRÁS
Az élet kenyere: Prohászka eucharisztikus teológiája II. Prohászka az Eucharisztiáról

PÁKOZDI ISTVÁN
Az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus liturgikus sajátosságai

TUSOR PÉTER
Zsinatok a kora újkori Magyarországon (Oláh Miklóstól Pázmány Péterig)

ERDŐ PÉTER
Csernoch János előkészületei 1918?19-ben a clemenceau-i egyházpolitika
várható bevezetésére

SÁGI GYÖRGY
Ötös püspökszentelés Budapesten és Hamvas Endre érseki beiktatása Kalocsán (1964)

SOMORJAY SÉLYSETTE
Újhullám. Megújuló liturgikus terek és a II. Vatikáni Zsinat szelleme

Közlemények

SZABÓ BARBARA
Csernoch János aranymiséje

SIPOS ZSOLT
Károly trónörökös vendégeskedése a nagyváradi püspöki palotában (1916)

GŐCZÉNÉ ERDŐ ZSUZSA
Granadai Lajos az Oltáriszentségről. Részlet a Doctrina Espiritual V. értekezéséből

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés