Szerzőinknek

Kéziratok benyújtása

Kéziratokat elektronikus úton, MS Word fájlformátumban lehet benyújtani
a szerkesztőség e-mail címén: msion@szentadalbert.hu. A kézirat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk.
A benyújtott kéziratnak meg kell felelnie az alább részletezett formai követelményeknek. Ellenkező esetben a szerkesztőség fenntartja a jogot a kézirat elutasítására.
Amennyiben a cikk tartalma szempontjából lényegesek, mellékelhetők fényképek vagy ábrák külön fájlként, jpg, pdf vagy tiff formátumban. A képek, ábrák aláírásait kérjük egyértelműen feltüntetni a kéziratban.

Lektorálási folyamat

A tanulmányként vagy közleményként beérkezett cikkeket a szerkesztőbizottság véleménye és egy vagy több lektori bírálat alapján közöljük. A felkért lektor – az adott cikk témájától, jellegétől függően – lehet a szerkesztőbizottság valamely tagja vagy külső szakértő.
A lektori véleményről a szerzőt tájékoztatjuk. A cikk elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve esetlegesen az átdolgozásra, javításra vonatkozó javaslatunkról szintén értesítjük a szerzőt.
Az elfogadott kéziratokat szerkesztjük, szükség esetén javítjuk. Megjelenés előtt lehetőséget biztosítunk szerzői korrektúrára.

 

Formai követelmények

Felhívjuk tisztelt szerzőink figyelmét, hogy a kéziratokra vonatkozó formai követelmények megváltoztak. A 2020. március 1-től érvényes szerkesztési szabályok itt olvashatók: Formai követelmények

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés