Magyar Sion 2008/2.

Magyar Sion 2008/2.

Tartalom

Erdő Péter
Meszlényi Zoltán káptalani megválasztásának egyházjogi háttere. Adalékok a püspöki szék akadályoztatásának kánonjogi kezeléséhez

Kuminetz Géza
A tekintély és a hatalom mivolta és rendeltetése katolikus szemmel

Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.
Bibliai források a középkori kánonjogi gyűjteményekben (9-12. század)

Dóka Klára
Pest-Pilis-Solt megye felekezeti és nemzetiségi összetétele a reformkorban

Közlemények

Beke Margit
Althann Mihály Frigyes és Szent Viktor ereklyéje

Cséfalvay Pál
Az esztergomi főegyházmegyei gyűjtemények

Käfer István
Szlovák/szláv bibliák hungaroszlovakológiai nézőpontból

Kováts István
Templomok és vallásosság a XVIII. századi Visegrádon

Szelestei N. László
A katolikus egyháztörténeti kutatásokról

Sztakovics Erika
„A jó emberek felismernek minket homlokunkon levő aranycsillagról.” A piarista Tomek Vince prédikációinak hungarusz gyökerei

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés