Magyar Sion 2010/2.

Magyar Sion 2010/2.

Tartalom

Erdő Péter
Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi
Jézus Krisztus istenségében?

Harmai Gábor
Ujjongjatok kimondhatatlan és dicsőségtől áthatott örömmel!
Az 1Pt 1,6-9 fordítása

Hámori Antal
Az eutanázia fogalma és kánonjogi minősítése

Ruzsa György
Gondolatok Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság
ikonjának ikonográfiájáról

Nándori Barbara
A katolikus autonómia történetéhez
A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése
és az erre tett püspöki észrevételek (1898)

Biró Aurél
Clark Ádám által tervezett sas-hegyi
Weber/Saxlehner-palota kápolnájának pusztulása

Közlemények

Ferenczi Ilona
„Kicsoda hengeríti el nekünk a követ?”
Ami egy huszonöt évvel ezelőtti előadásból kimaradt
Gondok a negyedszázados szlovák-magyar zenei együttműködésben

Prokopp Mária
A budapest-belvárosi főplébánia-templom szentélyének központi freskóképe

Hegedűs András
Szent István, Szent Imre és Szent László esztergomi közös ereklyetartójának hitelesítő okiratai

Soós Sándor
Prokes Márton eddig azonosítatlan rézmetszete a kassai vértanúkról

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés