Magyar Sion 2012/1.

Magyar Sion 2012/1.

Tartalom

SZÉKELY JÁNOS
Ünnepi üdvözlet. Mons. Jozef Haľko püspökké szentelése alkalmából

KÄFER ISTVÁN
Pozsony-Esztergom lelki hídja. Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök tudományos munkái

MERVAY MIKLÓS
Múzeumlátogatás – a keresztény művészettörténet szerepe a hitoktatásban

BEKE MARGIT
A Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet címere

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
Báthori Zsófia imádságos könyve és annak kiadásai

SOÓS SÁNDOR
A nagyszombati Szent Anna kongregáció 1746-os felvételi lapja

ROKAY ZOLTÁN
Szabadkán használatos 18. századi, illír nyelvű lelkiségi könyvek

DOROGI FERENC MIKLÓS
A "vihar űzte tűzmadár" – Szabó Lajos esperes-plébános (1880–1936)

Közlemények

BIRÓ AURÉL
A Regnum Marianum templom alapítási iratai 1926 (szó szerinti forrásközlés)

FODOR NÓRA
A Prímási Levéltárat gazdagító adományok

HÁMORI ANTAL
A Hittani Kongregáció Dignitas personae című instrukciója

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés