Magyar Sion 2018/1.

Magyar Sion 2018/1.

Tartalom

KOCSIS IMRE
Történeti Jézus – történeti Krisztus

BEKE MARGIT
Emlékezés Némethy Lajosra halálának 100. évfordulóján

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra XI.

KÖRMENDY KINGA
Énekeltek-e a Bakócz-gradualéból?

SOÓS SÁNDOR
Tóbiás, Ráfael őrangyal és a mágikus ponyva

MAGDALÉNA JANOVSKÁ – VLADIMÍR OLEJNÍK
A szepeshelyi (szepeskáptalani) Szent Márton-székesegyház

Közlemények

HEGEDŰS ANDRÁS
Az esztergomi Szent István első vértanúról nevezett prépostság 1484. évi leltára

NAGY BRIGITTA
Mindszenty József bíboros karácsonya 1963-ban a követségen

SZABÓ BARBARA
A Szent Rókus-templom harangszentelése 1926-ban

HARMAI GÁBOR
Teljes görög–magyar újszövetségi szószedet a világhálón

SARKADI NAGY EMESE
A Keresztény Múzeum új online katalógusa. Kutatási beszámoló

SZEMLE 
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés