Magyar Sion 2017/2.

Magyar Sion 2017/2.

Tartalom

ERDŐ PÉTER
Papi identitás és papnevelés a mai kor kihívásainak fényében

FRANKÓ TAMÁS
A papnevelés a legfrissebb tanítóhivatali dokumentumok tükrében
Megfontolások az új Ratio Fundamentalisról (2016)

TÖRÖK CSABA
A papság teológiája. Történeti gyökerek és távlatok

CSÉPÁNYI GÁBOR
Papi lelkiség és ennek kialakítása a szemináriumi nevelésben

HARMAI GÁBOR
A nagyszombati szeminárium alapításának kortörténeti kerete

FAZEKAS ISTVÁN
Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium alapítója

MOLNÁR ANTAL
Az Ősrégi Szeminárium 17. századi növendékei és mindennapjaik
két ismeretlen számadáskönyv tükrében

JOZEF ŠIMONČIČ
A nagyszombati Oláh-szeminárium

ERDŐ PÉTER
Hadviselés és háború a Katolikus Egyház tanításában

GÁJER LÁSZLÓ
XIII. Leó pápa és a demokrácia

HÁMORI ANTAL
A még meg nem született emberi lény életének és méltóságának tisztelete

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra X.

RUZSA GYÖRGY
Szűz Mária-ábrázolások orosz fémikonokon

KATONA ÁGNES
Ferenczy Noémi (1890–1957) Szent István-akvarellje
az esztergomi Keresztény Múzeumban

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés