Magyar Sion 2008/1.

Magyar Sion 2008/1.

Tartalom

Gaál Endre
Eszkatológikus várakozások az 1. korintusi levélben

Erdő Péter
Az íjászok és hajítógép-kezelők büntetése. Adalékok a kánonjogi esetmegoldás
módszeréhez a kései középkorban

Beke Margit
A katolikus egyház szervezőtevékenysége Pesten a török uralom alóli felszabadítás után
a XVIII. században

Közlemények

Buzás Gergely – Mészáros Orsolya
A középkori Visegrád egyházainak régészeti kutatásai

Erdő Péter
Hostiensis Lecturájának és Káldi György bibliafordításának
esztergomi kézirat-töredékei

Hegedűs András
„Isten segedelmével a török császárt a fent mondott várból kivetettük”
Hunyadi János levele Szécsi Dénes esztergomi érsekhez a nándorfehérvári győzelemről

Pandula Attila
A „váci” Althannok címerei

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

A Magyar Sion (Új folyam) cikkeinek metodológiája

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés