Magyar Sion 2011/2.

Magyar Sion 2011/2.

Tartalom

KUMINETZ GÉZA
A szakrális hely és közösség szerepe a pasztorációban. Az ecclesia mint épület és mint közösség

HÁMORI ANTAL
Az orvos lelkiismereti szabadsága és a duplex effectus elve az állapotos nő életveszélye esetén. Egyházjogi aspektusok     

CSIZMÁR OSZKÁR
Nagy Szent Leó pápa Tomus ad Flavianum leirata  

SZÁDECZKY-KARDOSS IRMA
A magyar szokások és szokásjog jelei Árpád-házi Szent Erzsébet életútjában       

SOÓS SÁNDOR
’Az igaz szerzetes élete’ ikonográfiai típus egy 18. századi szentképen     

Közlemények 

BIRÓ AURÉL
A budapesti Szent Rókus Egyházközség harangjainak és zászlójának megszentelése (1926. május 16.)  

DEMÉNY-DITTEL LAJOS
Dittel István (1872–1946) nagyprépostról. Adalékok életéhez és munkásságához

Szemle

Számunk szerzői

Krónika

 

A számok teljes tartalma megtekinthető: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés