Magyar Sion 2015/2.

Magyar Sion 2015/2.

Tartalom

Beke Margit szakmai életrajza

ERDŐ PÉTER
Az Apostoli Szentszék diplomáciája és a nemzetközi konfliktusok

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.
A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai

HÁMORI ANTAL
A kamatszedés erkölcsteológiai és kánonjogi megítélése

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke
Margit kézikönyvéhez, kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VI.

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
Tíz év a magyarok római kápolnájában, 2004-2014

RUZSA GYÖRGY
A Madonna częstochowai ikonja és két ismeretlen, 18. századi másolata a Pálosok
Gellért-hegyi Sziklakolostorában

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású
templomi zászlók VII.

Közlemények

BEKE MARGIT
Bíborosi kalapok átadása a budai várban

TÖRÖK ZSOLTNÉ DOBÓ JUDIT – MÉSZÁROS ZOLTÁN
Tulajdonjegyek az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár köteteiben – „Habent sua fata libelli”

ROKAY ZOLTÁN
Pietro Metastasio „komoly” darabjai Patachich Ádám nagyváradi püspök színpadán,
és annak szomorú vége (Adalék)

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés