Magyar Sion 2016/1.

Magyar Sion 2016/1.

Tartalom

Käfer István szakmai életrajza

Gondolatok Käfer István születésnapján

DARVAS MÁTYÁS (ford.)
Johannes Canaparius: Prágai Szent Adalbert püspök és vértanú élete
– Vita Sancti Adalberti Pragensis episcopi et martyris

ERDŐ PÉTER
Megjegyzések a házassági perek új szabályairól

LADISLAV KAČIC
Esterházy Imre zenészegyüttese (1725–1745)

KÄFER ISTVÁN
Lexikonok békességszolgálati lehetősége. Magyar–szlovák jegyzetek Beke Margit
kézikönyvéhez kitekintéssel a szlovák katolikus lexikonra VII.

HALÁSZ IVÁN
Vázlat az orosz államiság fejlődéséről és a hatalomgyakorlás formáiról

TÓTH SÁNDOR JÁNOS
A szlovák–magyar világ nyelvi képéről Käfer István nyelvészeti munkássága kapcsán

KOVÁCS ESZTER
Rumer Gergely olmützi rektori évei (1613–1618)

PÁLFALVI LAJOS
Az antipozitivista fordulat. Bruno Schulz és Bergson

MÉSZÁROS ANDOR
A brünni Püspöki Szeminárium és a cseh és a szlovák nemzeti mozgalom kapcsolatai az 1830-as évek derekán

JONČEV ZSOLT
A csehszlovák légiós irodalom elfelejtett művei

ADRIÁNYI GÁBOR
Árpád-házi Szent Margit kanonizációja 1943-ban

TÖRÖK JÓZSEF
Ostpolitik és Mindszenty bíboros

KOVÁCS ZOLTÁN
„De Maria numquam satis” – Néhány szó a helyes Mária-tiszteletről

NÉMETH LÁSZLÓ IMRE
PMI Hírek. A Pápai Magyar Intézet értesítői 2002–2011 között

BIRÓ AURÉL – SEREMETYEFF-PAPP JÁNOS
Újabb gyűjtésű Szűz Mária-ábrázolású zászlók

KÖZLEMÉNYEK

M. HORVÁTH MÁRIA
Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei

SZEMLE
SZÁMUNK SZERZŐI
KRÓNIKA

 

A számok teljes tartalma megtekinthető az EPA adatbázisban: http://epa.oszk.hu/magyar_sion

©2021 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés